Radoman, A. „Genološke I tematološke Karakteristike peraških počašnica Predmodernoga Doba“. Slavistična Revija, let. 72, št. 1, maj 2024, str. 15–32, doi:10.57589/srl.v72i1.4153.