Košuta, N. „Metaforičke Kolokacije U Hrvatskome Jeziku Na Primjeru Imenica Koje označavaju Djelovanje“. Slavistična Revija, let. 72, št. 2, julij 2024, str. 167–179, doi:10.57589/srl.v72i2.4184.