Kozak, K. J. „Funkcija ženskih Dramskih Oseb V etičnem Loku Cankarjeve Dramatike“. Slavistična Revija, let. 72, št. 2, julij 2024, str. 197–210, doi:10.57589/srl.v72i2.4185.