Kontakt

Slavistična revija
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

Glavni kontakt

Dejan Gabrovšek

Kontakt za podporo

Blaž Podlesnik