Slavistična revija Aškerčeva 2 SI-1000 Ljubljana urednistvo@srl.siMiran Hladnik, odgovorni urednik/executive editor, miran.hladnik@guest.arnes.si

Glavni kontakt

Urška Perenič
tehnična urednica
Oddelek za slovenistiko Filozofska fakulteta UL

Kontakt za podporo

Blaž Podlesnik