Uredništvo

Odgovorni urednik

Miran Hladnik, Univerza v Ljubljani

Glavni urednik za literarne vede

Miha Javornik, Univerza v Ljubljani

Glavna urednica za jezikoslovje

Andreja Žele, Univerza v Ljubljani

Tehnična urednika

Dejan Gabrovšek, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Rok Mrvič, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Spletni urednik

Blaž Podlesnik, Univerza v Ljubljani

Članice in člani uredniškega odbora

Kozma Ahačič, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Aleksandra Derganc, Univerza v Ljubljani

Nina Mečkovska, Univerza v Minsku

Urška Perenič, Univerza v Ljubljani

Blaž Podlesnik, Univerza v Ljubljani

Timothy Pogačar, Državna univerza Bowling Green

Ivo Pospíšil, Masarykova univerza, Brno

Đurđa Strsoglavec, Univerza v Ljubljani

Matej Šekli, Univerza v Ljubljani