Odgovorni urednik

Miran Hladnik, Univerza v Ljubljani

Glavni urednik za literarne vede

Vladimir Mirko Osolnik, Univerza v Ljubljani, Slovenia

Glavna urednica za jezikoslovje

Ada Vidovič Muha

Tehnična urednica

Urška Perenič, Univerza v Ljubljani

Spletni urednik

Blaž Podlesnik, Univerza v Ljubljani

Članice in člani uredniškega odbora

Aleksandra Derganc, Univerza v Ljubljani

Miha Javornik, Univerza v Ljubljani

Urška Perenič, Univerza v Ljubljani

Irena Orel, Univerza v Ljubljani

Andreja Žele, ZRC SAZU, Univerza v Ljubljani

Nina Mečkovska, Univerza v Minsku

Timothy Pogačar, Državna univerza Bowling Green

Ivo Pospíšil, Masarykova univerza, Brno

Blaž Podlesnik, Univerza v Ljubljani

Đurđa Strsoglavec, Univerza v Ljubljani

Priporočeni prevajalci uredništva

Marta Pirnat Greenberg [iz angleščine / English]

Đurđa Strsoglavec, Univerza v Ljubljani

mag. Darja Markoja [iz ruščine / Russian Language]