Težnje v slovaški književnosti na koncu 20. stoletja

  • Peter ZAJAC
Ključne besede: slovaška književnost, reintegracija, literarno življenje, 1990-, Slovak literature, reintegration, literary life, 1990's

Povzetek

Predstavljen je proces reintegracije slovaške književnosti po političnem prelomu leta 1989, njena nova nacionalistična ideologizacija na eni strani in iskanje prostora v individualni osamljenosti na drugi strani. Avtor sledi notranjegeneracijskemu in medgeneracijskemu prerazporejanju vrednot, ki so ga prinesla devetdeseta leta. V književnosti ni prišlo do epohalnega preloma, ampak samo do premika grudastih slojev. V slovaški književnosti prevladujeta dve liniji: linija upora, ki se kaže v ironični in avtobiografski podobi pri starejši in srednji generaciji, in linija hlada (coolness) v delih mlajših pisateljev.
Objavljeno
2002-04-15
Kako citirati
ZAJAC, P. (2002) „Težnje v slovaški književnosti na koncu 20. stoletja“, Slavistična revija, 50(4), str. 461-473. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-20206434 (Pridobljeno: 22januar2022).
Rubrike
RAZPRAVE