Pogostnost in trajanje nenaglašenih izvorno o-jevskih samoglasnikov v nekaterih slovenskih akajočih in ukajočih govorih

Avtorji

  • Melita ZEMLJAK
  • Vera SMOLE

Prenosi

Objavljeno

2003-12-15

Kako citirati

ZEMLJAK, M. in SMOLE, V. (2003) „Pogostnost in trajanje nenaglašenih izvorno o-jevskih samoglasnikov v nekaterih slovenskih akajočih in ukajočih govorih“, Slavistična revija, 51. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2003-Kongresna-1-4 (Pridobljeno: 4 marec 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE