Modifi kacija podstave in argumentacijska struktura besedilnih vrst

  • Vesna MIKOLIČ
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
MIKOLIČ, V. (2007) „Modifi kacija podstave in argumentacijska struktura besedilnih vrst“, Slavistična revija, 55(1-2). Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2007-1-2-1-24 (Pridobljeno: 30november2021).
Rubrike
RAZPRAVE