Složeni glagolski  predikat  u  naučnom  stilu srpskog  jezika

  • Andrej Stojanović Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet

Povzetek

U radu se daje opis rečenica sa složenim glagolskim predikatom (modalna i fazna konstruk­­cija) u naučno-udžbeničkom podstilu savremenog srpskog jezika. Analiza se sprovodi na korpu­su od tri hiljade rečenica ekscerpiranih iz inženjerskih priručnika i udžbenika za stručno obra­zova­nje. Podaci  iz korpusa se upoređuju sa literaturnim podacima za književno­umet­nič­ki stil.

Literatura

Stevan Avramović, Dragoljub Vasić, Miroslav Jakovljević, 1962: Ratarski priručnik. Beograd: Zadružna knjiga.

Zoran Bojković, 1983: Elektrotehnika. Deo 1. Beograd: Privredno-finansijski vodič.

Vladimir V. Čumak, 1985: Tipologija skazuemogo v serbochorvatskom i vostočnoslavjanskich jazykah. Kiev: Naukova dumka.

Boris N. Golovin, 1971: Jazyk i statistika. Moskva: Prosveshcheniye.

Milosav Janjić, 1985: Inženjerska geologija sa osnovama geologije. 2. izd. Beograd: Naučna knjiga.

Ljubica Jurela (ur.), 1956: Tehničar. Mašinski priručnik 1. 2. izd. Beograd: Građevinska knjiga.

--, 1956a: Tehničar. Mašinski priručnik 2. Beograd: Građevinska knjiga.

--, 1957: Tehničar. Mašinski priručnik 3. Beograd: Građevinska knjiga.

Radoslav Katičić, 1986: Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Nacrt za gramatiku. Zagreb: JAZU.

Ivana Klinčić, Vladimira Rezo, 2013: Složeni glagolski predikat u hrvatskom kajkavskom književnom jeziku sa stajališta reda riječi. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39/2. 475–95.

Radivoje Marjanović, 1975: Statika. Niš: Institut za dokumentaciju zaštite na radu.

Aleksandra Marković, 2013: O tipologiji predikata u srbistici. Srpski jezik XVIII. 579–93.

Slavko Nešić et al., 1983: Praktikum opšte hemije sa kvalitativnom analizom. 2. izd. Beograd: Građevinska knjiga.

Predrag PIPER, Ivana ANTONIĆ, Vladislava RUŽIĆ, Sreto TANASIĆ, Ljudmila POPOVIĆ, Branko TOŠOVIĆ, 2005: Sintaksa savremenoga srpskog jezika. Prosta rečenica. Novi Sad: Institut za srpski jezik SANU – Beogradska knjiga, Matica srpska.

Stana Ristić, 1990: Načinski prilozi u savremenom srpskohrvatskom književnom jeziku: leksičko-gramatički pristup. Beograd: Institut za srpskohrvatski jezik.

Sredoje Stanaćev, 1973: Šećerna repa, suncokret, konoplja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet.

Mihajlo Stevanović, 1967: Oblici drugog dela složenog predikata kao dopuna bezlično upotrebljenog glagola trеbati. Naš jezik. 4. 237–43.

--, 1969: Savremeni srpskohrvatski jezik. II. Sintaksa. Beograd: Naučna knjiga.

Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović, Stevan Micić, 1989: Savremeni srpskohrvatski jezik i kultura izražavanja. Udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika.

Andrej Stojanović, 1995: Sintaksičke odlike naučnog stila ruskog i srpskog jezika u oblasti tehnike: Doktorska disertacija. Beograd: Filološki fakultet.

Milan Višnjić (gl. ur.), 1986: Tehničar: građevinski priručnik. Knj.1. 9. izd. Beograd: Građevinska knjiga. 163–316.

Objavljeno
2018-09-17
Kako citirati
StojanovićA. (2018) „Složeni glagolski  predikat  u  naučnom  stilu srpskog  jezika“, Slavistična revija, 66(3), str. 355-368. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-7 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE