Twitter in razmerja moči: diskurzna analiza kampanj ob referendum za izenačitev zakonskih zvez v Sloveniji

  • Vojko Gorjanc
  • Darja Fišer
Ključne besede: korpusna analiza, kritična analiza diskurza, računalniško posredovana komunikacija, kvirovsko jezikoslovje, heteronormativnost

Povzetek

V članku analiziramo dve kampanji, ki sta na Twitterju potekali ob Noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, o kateri smo se državljani Republike Slovenije odločali na referendumu 20. decembra 2015. Namen članka je s kvantitativno in kvalitativno korpusno analizo prikazati diskurz kot orodje za nadzor nad družbeno močjo in prevlado v diskurzu. Po predstavitvi korpusa, ki je izhodišče naše analize, v nadaljevanju članka predstavimo rezultate kritične analize diskurza dveh kampanj, glavnih nasprotnikov in iniciatorjev referenduma in glavnih zagovornikov spremembe, v katerih raziskujemo uporabo Twitterja kot orodja za nadzor nad družbeno močjo v specifičnem kontekstu poskusa izenačitve zakonskih zvez v Republiki Sloveniji.

Literatura

Stavros ASSIMAKOPOULOS in Rebecca VELLA MUSKAT, 2017: Exploring xenophobic and homophobic attitudes in Malta: Linking the perception of social practice with textual analysis. Lodz Papers in Pragmatics 13/2. 179–202. Na spletu.

Fabienne BAIDER, 2018: “Go to hell fucking faggots, may you die!” Framing the LGBT subject in online comments. Lodz Papers in Pragmatics 14/1. 69–92. Na spletu.

Fabienne BAIDER, Monika KOPYTOWSKA, 2018: Narrating hostility, challenging hostile narratives. Lodz Papers in Pragmatics 14/1. 1–24. Na spletu.

Paul BAKER, 2004: Querying Keywords: Questions of Difference, Frequency, and Sense in Keywords Analysis. Journal of English Linguistics 32/4. 346–59. Tudi na spletu.

Paul BAKER, 2005: Public Discourse of Gay Man. London: Rautledge.

Paul BAKER in Tony MCENERY, 2005: A Corpus-based Approach to Discourses of Refugees and Asylum Seekers in UN and Newspaper Texts. Journal of Language and Politics 4/2. 197–226. Tudi na spletu.

Paul BAKER, 2008: Sexed Texts. Language, Gender and Sexuality. London: Equinox.

Paul BAKER, Costas GABRIELATOS, Majid KHOSRAVINIK, Michał KRZYŻANOWSKI, Tony MCENERY in Ruth WODAK, 2008: A useful methodological synergy? Combining critical discourse analysis and corpus linguistics to examine discourses of refugees and asylum seekers in the UK press. Discourse and Society 19. 273–306. Tudi na spletu.

Michael BEIßWENGER, Nelleke OOSTDIJK, Angelika STORRER, Henk van den HEUVEL (ur.), 2014: Building and Annotating Corpora of Computer-Mediated Communication: Issues and Challenges at the Interface of Corpus and Computational Linguistics. Journal for Language Technology and Computational Linguistics 29/2. Na spletu.

Jennifer COATES, 2013: The discursive production of everyday heterosexualities. Discourse & Society 24/5. 536–552. Tudi na spletu.

Steven COATS, 2017: Gender and grammatical Frequencies in social media English from the Nordic countries. Investigating Computer-Mediated Communication: Corpus-based Approaches to Language in the Digital World. Ur. Darja Fišer in Beißwenger. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL. 102–121. Tudi na spletu.

Teun A. van DIJK, 1993: Principles of critical discourse analysis. Discourse & Society 4/2. 249–283. Tudi na spletu.

Teun A. van DIJK, 2001: Critical discourse analysis. Handbook of discourse analysis. Ur. Critical discourse analysis. Handbook of discourse analysis. Ur. Deborah Schiffrin, Deborah Tannen in Heidi E. Hamilton. Oxford: Blackwell. 352–371. Tudi na spletu.

Norman FAIRCLOUGH, 1985: Critical and Descriptive Goals in Discourse Analysis. Journal of Pragmatics 9/6. 739–763. Tudi na spletu.

Norman FAIRCLOUGH, 1989: Language and Power. London: Longman.

Norman FAIRCLOUGH in Ruth WODAK, 1997: Critical discourse analysis. Discourse Studies. A Multidisciplinary Introduction. Vol. 2. Discourse as Social Interaction. Ur. Teun A. van Dijk. London: Sage. 258–284.

Norman FAIRCLOUGH, 20012: Language and power. London/New York: Longman.

Darja FIŠER, Tomaž ERJAVEC in Nikola LJUBEŠIĆ, 2016a: JANES v0.4: korpus slovenskih spletnih uporabniških vsebin. Slovenščina 2.0 4/2. 67–99. Na spletu.

Darja FIŠER, Jasmina SMAILOVIĆ, Tomaz ERJAVEC, Igor MOZETIČ in Miha GRČAR, 2016b: Sentiment Annotation of Slovene User-Generated Content. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika/Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities. Ur. Tomaž Erjavec in Darja Fišer. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL. 65–70. Na spletu.

Darja FIŠER in Michael BEIßWENGER (ur.), 2017: Investigating Computer-Mediated Communication: Corpus-based Approaches to Language in the Digital World. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL. Tudi na spletu.

Darja FIŠER (ur), 2018: Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL. Tudi na spletu.

Darja FIŠER, Nikola LJUBEŠIĆ in Tomaž ERJAVEC, 2018: The Janes project: language resources and tools for Slovene user generated content. Language resources and evaluation 52/3. Na spletu.

Costas GABRIELATOS in Paul BAKER, 2008: Fleeing, Sneaking, Flooding: A Corpus Analysis of Discursive Constructions of Refugees and Asylum Seekers in the UK Press 1996–2005. Journal of English Linguistics 36/1. 5–38. Tudi na spletu.

Vojko GORJANC, 2017: Nije rečnik za seljaka. Beograd: Biblioteka XX vek.

Vojko GORJANC in Darja FIŠER, 2017: Twitter and power relations: the case of Slovenian equal marriage referendum campaign. Interdisciplinary conference on hate speech: definitions, interpretations and practices, Nicosia, 9-11 June 2017. Book of abstracts. Nicosia: University of Cyprus. 16–17. Tudi na spletu.

Antonio GRAMSCI, 1971: Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers.

Annamarie JAGOSE, 1996: Queer Theory: An Introduction. New York: New York University Press.

Michaela KOCH, 2008: Language and gender research from a queer linguistic perspective: A critical evaluation. Saarbrücken: VDM.

Roman KUHAR in Metka MENCIN ČEPLAK, 2016: Same-sex partnership debate in Slovenian: between declarative support and lack of political will. The EU enlargement and gay politics: the impact of Eastern enlargement on rights, activism and prejudice. Ur. Koen Slootmaeckers, Heleen Touquet in Peter Vermeersch. Palgrave Macmillan UK. 147–172.

Roman KUHAR in David PATERNOTTE, 2018: Anti Gender Campaigns in Europe: Mobilizing against Equality. Lanham/New York: Rowman & LittlefieldInternational.

Don KULICK, 2005: The importance of what gets left out. Discourse Studies 7/4-5. 615–624. Tudi na spletu.

Karen E. LOVAAS in Marcielee M. JENKINS (ur.), 2007: Sexualities and Communication in Everyday Life: A Reader. London: Sage Publications.

Metka MENCIN ČEPLAK in Roman KUHAR, 2010: Boji za enakost: od diskriminacije homoseksualnosti do redifinicije družine. Socialno delo 49/5-6. 283–298. Tudi na spletu.

Heiko MOTSCHENBACHER, 2010: Language, Gender and Sexual Identity: Poststructuralist Perspectives. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Heiko MOTSCHENBACHER, 2011: Taking Queer Linguistics further: sociolinguistics and critical heteronormativity research. International Journal of the Sociology of Language 212. 149–179. Tudi na spletu.

Heiko MOTSCHENBACHER, 2013: ‘Now everybody can wear a skirt’: Linguistic constructions of non-heteronormativity at Eurovision Song Contest press conferences. Discourse & Society 24/5. 590–614. Tudi na spletu.

Špela REHER in Darja FIŠER, 2018: Kodno preklapljanje v objavah slovenskih uporabnikov Twitterja. Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine. Ur. Darja Fišer. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL. 294–323. Tudi na spletu.

Michael STUBBS, 1994: Grammar, Text, and Ideology: Computer-assisted Methods in the Linguistics of Representation. Applied Linguistics 15/2. 201–23. Tudi na spletu.

Lieke VERHEIJEN, 2017: WhatsApp with social media slang? Youth language use in Dutch written computer-mediated communication. Investigating Computer-Mediated Communication: Corpus-based Approaches to Language in the Digital World. Ur. Darja Fišer in Beißwenger. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL. 72–101. Tudi na spletu.

Gust A. YEP, Karen E. LOVAAS in John P. ELIA (ur.), 2003: Queer Theory and Communication: From Disciplining Queers to Queering the Discipline(s). New York: Harrington Park Press.

Objavljeno
2018-12-31
Kako citirati
Gorjanc, V. in Fišer, D. (2018) „Twitter in razmerja moči: diskurzna analiza kampanj ob referendum za izenačitev zakonskih zvez v Sloveniji“, Slavistična revija, 66(4), str. 473-495. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-4-1-5 (Pridobljeno: 22januar2022).
Rubrike
RAZPRAVE