Odrski govor – slušnozaznavna in računalniška fonetična analiza uprizoritev Cankarjevih Hlapcev

Avtorji

  • Nina Žavbi Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani

Ključne besede:

fonetična analiza, Praat, prozodična sredstva

Povzetek

V prispevku poskušam predstaviti novo strategijo raziskovanja odrskega govora, ki temelji na točno določenem zaporedju korakov. Strategija je nastala na podlagi obsežne raziskave odrskega govora na prelomnih uprizoritvah Cankarjevih Hlapcev v obdobju zadnjih 50 let in skuša odrski govor raziskovati objektivno (s kombiniranjem slušnozaznavne in računalniške fonetične analize), interdisciplinarno (ob fonetični vključevati tudi gledališko vedo, sociolo- gijo itd.) in upoštevajoč vpetost odrskega govora v režijski koncept ter usklajeno z ostalimi uprizoritvenimi dejavniki (scena, mizanscena, kostumi, glasba, gib itd.).

Prenosi

Objavljeno

2019-03-26

Kako citirati

Žavbi, N. (2019) „Odrski govor – slušnozaznavna in računalniška fonetična analiza uprizoritev Cankarjevih Hlapcev“, Slavistična revija, 67(1), str. 51–67. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-4 (Pridobljeno: 2 oktober 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE