Identitetna politika na univerzi

  • Rastko Močnik
Ključne besede: identitetna politika, spol v govoru, sodobni kapitalizem

Povzetek

Članek analizira sklep senata ljubljanske filozofske fakultete o »spolno občutljivi rabi jezika« in ugotavlja, da se ne bojuje proti diskriminaciji žensk, temveč spodnaša abstraktni univerzalizem revolucionarnega buržoaznega prava in uveljavlja identitetne mehanizme, h katerim se zateka sodobni kapitalizem.

Literatura

Avtorska skupina, 2013: Kaj po univerzi? Ljubljana: /*cf.

Maja Breznik, 2012: Kulturni determinizem. Diskurz: od filozofije govorice do teorije ideologije. Dissertationes 19. Ur. J. Habjan. Digitalna knjižnica. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 69–85. Na spletu.

Ranko Bugarski, 2005: Pol i rod u jeziku. Jezik i kultura. Beograd: Biblioteka XX vek.

Friedrich Engels, 1975: Izvor družine, privatne lastnine in države. Karl Marx, Friedrich Engels, Izbrana dela V. Ljubljana: CZ.

Friedrich Engels, Karl Marx, 1979: Nemška ideologija. Izbrana dela II. Ljubljana. CZ.

Michel Foucault, 2000: Zgodovina seksualnosti 1: Volja do znanja. Ljubljana: ŠKUC.

Primož Krašovec, 2013: Proti fetišizmu identitet. Prvotna akumulacija med zgodovino in konceptom. Ur. S. Hajdini idr. Ljubljana: Inštitut za delavske študije.

Marko Kržan, 2008a: „Tuji govor“ ter razmerje med lingvistiko in pragmatiko. Slavistična revija 56/1.

Marko Kržan, 2008b: V. N. Vološinov in teorija dejavne govorice. Spremna beseda. Valentin Nikolajevič Vološinov, 2008: Marksizem in filozofija jezika. Ljubljana: SH.

Olga Kunst Gnamuš, 1994/95: Razmerje med spolom kot potezo reference in spolom kot slovnično kategorijo. Jezik in slovstvo 40/7.

Rastko Močnik, 1990: 3 teorije. Ljubljana: /*cf.

Rastko Močnik, 2009: Ali ženske lahko žrtvujejo? Spisi iz humanistike. Ljubljana: /*cf.

Rastko Močnik, 2011: Trg delovne sile in sestava delavskega razreda. Teorija in praksa 48/1.

Rastko Močnik, 2016. Znanost in naravni jezik. Delo – Sobotna priloga 3. in 10. 10. 2016.

Rastko Močnik, 2017: Beyond fascism? Tiempo devorado 4/1. Na spletu.

Evgenij Bronislavovič Pašukanis, 2014: Splošna teorija prava in marksizem. Ljubljana: Sophia.

Ana Podvršič, 2012a: Proces komodifikacije delovne sile v slovenski tranziciji: konstrukcija Romov in dekonstrukcija delavskega razreda. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 39 [i. e. 40]/247.

Ana Podvršič, 2012b: (Ne)vednost o „Romih“. Država želi, da ostanemo cigani!: teoretske refleksije in prakse izključevanja/vključevanja Romov v Sloveniji. Ur. Š. Humljan Urh. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Ana Podvršič, 2013: O epistemološki izbiri: Gypsy Studies kot slovenska državotvorna veda. Ars & humanitas 7/1.

Viktor Borisovič Šklovski, 1917: Iskusstvo kak prijom. Na spletu (14. 12. 2018).

Charles Taylor, 1992: Multiculturalism and the Politics of Recognition. Princeton: Princeton University Press.

Valentin Nikolajevič Vološinov, 2008 [1927]: Marksizem in filozofija jezika. Ljubljana: SH.

Objavljeno
2019-07-02
Kako citirati
MočnikR. (2019) „Identitetna politika na univerzi“, Slavistična revija, 67(2), str. 355–360. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-23 (Pridobljeno: 24september2021).
Rubrike
RAZPRAVE