Spol in besedni red v dvoimenskih prirednih zvezah

Avtorji

  • Gregor Perko

Ključne besede:

spol, oblikoslovnoskladenjske kategorije, diskurz, semantika, pragmatika

Povzetek

Članek se osredotoča na dvoimenske priredne zveze z veznikom in, kjer se pojavljata samostalnika ženskega in moškega spola, ki označujeta osebe. V članku poskušamo osvetliti kompleksnost dejavnikov, ki vplivajo na besedni red v omenjenih zvezah.

Literatura

William E. Cooper in John Robert Ross, 1975: Word order. Chicago Linguistic Society: Papers from the Parasession on functionalism. Ur. R. E. Grossman, J. San, T. J. Vance. Chicago: Chicago Linguistic Society. 63–111.

Greville Corbett, 1991: Gender. Cambridge: Cambridge University Press.

Greville Corbett, 2015: Gender typology. The Expression of Gender. Ur. G. Corbett. Berlin: Walter de Gruyter. 87–130.

Peter Hegarty, 2015: Ladies and gentlemen: Word order and gender in English. Ur. G. Corbett. Berlin: Walter de Gruyter. 69–86.

Charles F. Hockett, 1958: A Course in Modern English. New York: Macmillan.

Selin Kesebir, 2017: Word order denotes relevance differences: The case of conjoined phrases with lexical gender. Journal of Personality and Social Psychology 113/2. 262–79.

Yakov Malkiel, 1959: Studies in irreversible binominals. Lingua. 113–60.

Ranko Matasović, 2004: Gender in Indo-European. Heidelberg: Winter.

Sally McConnell-Ginet, 2015: Gender and its relation to sex: The myth of “natural gender”. The Expression of Gender. Ur. G. Corbett. Berlin: Walter de Gruyter. 3–38.

Igor A. Mel’čuk, 1994: Cours de morphologie générale. Vol. 2. Montreal, Pariz: Les Presses de l’Université de Montréal, CNRS Éditions.

Igor A. Mel’čuk, 1996: Cours de morphologie générale. Vol. 3. Montreal, Pariz: Les Presses de l’Université de Montréal, CNRS Éditions.

Jože Toporišič, 31991 [1976]: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Ada Vidovič Muha, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: ZIFF.

Prenosi

Objavljeno

2019-07-02

Kako citirati

Perko, G. (2019) „Spol in besedni red v dvoimenskih prirednih zvezah“, Slavistična revija, 67(2), str. 171–177. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-5 (Pridobljeno: 24 april 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE