Korespondenca med Josipom Stritarjem in Josipom Tominškom v obdobju 1906–1923

  • Matej Hriberšek Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: korespondenca, Josip Stritar, Josip Tominšek, literarna kritika

Povzetek

V prispevku so predstavljeni doslej neobjavljena korespondenca med Josipom Stritarjem in Josipom Tominškom med letoma 1906 in 1923 in dogodki, ki so zaznamovali njun odnos.

Literatura

Franz Peter Dammerer, 1995: Leben und Werk der österreichischen Kartographen Josef Chavanne und Franz Ritter von Le Monnier. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.

Fran Erjavec, Pavel Flerè: Slovenski pesniki in pisatelji. XI. zvezek: Josip Stritar. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1923.

Mojca Gätz, 2016: Moj Dunaj. Po sledeh slovenskega in univerzalnega Dunaja. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva družba.

Joža Glonar (= J. A. G.), 1920: Stritarjeva antologija. LZ 40/2. 117–19.

Miran Hladnik, 2016: Zgodbe Prešernovih rokopisov. Slavistična revija 64/3. 217–39.

Matej Hriberšek, 2005: Klasični jeziki v slovenskem šolstvu: 1849–1945. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Matej Hriberšek, 2010: Filološko delo dr. Josipa Tominška. Keria: Studia Latina et Graeca 12 /2–3. 253–80.

Evgen Lampe (= E. L.), 1907: Jos. Stritar. Analiza njegovega življenja in delovanja. Dom in svet 20/7. 328.

Tine Orel, 1982: Tominšek, Josip. Slovenski biografski leksikon.

Jože Pogačnik, 1963: Stritarjev literarni nazor. Ljubljana: Slovenska matica.

Ivan Prijatelj, 1907: Dr. Jos. Tominšek: Jos. Stritar. Analiza njegovega življenja in delovanja. Naši zapiski 5/5. 72–80.

Dragutin Prohaska, 1908: Jos. Stritar. Analiza njegovega življenja in delovanja. Sp. Dr. Jos. Tominšek. V Ljubljani 1906. Samozaložba. Prodaja L. Schwentner. Savremenik 3/10. 633.

Jožef Stritar, 1902: Zimski večeri. Knjiga za odrastlo mladino. Spisal Jožef Stritar. Celovec: Družba sv. Mohorja.

Josip Stritar, 1919: Stritarjeva antologija. Uredil in uvod napisal dr. Ivan Prijatelj. Ljubljana: Tiskovna zadruga.

Josip Stritar, 1957: Zbrano delo, 10: Pisma 1872–1923. Dostavki. Ljubljana: DZS.

Josip Tominšek, 1902/3: Stritar, Jožef: Zimski večeri. Slovan 1. 27–8.

Josip Tominšek, 1905: Četrt stoletja slovenskemu slovstvu na braniku. LZ 25. 48–54, 88–94, 162–69, 221–28, 266–74, 344–49, 401–6, 481–7, 600–8, 662–78, 727–42.

Josip Tominšek, 1906a: Jos. Stritar. Analiza njegovega življenja in delovanja. LZ 26. 332–40, 397–402, 460–70, 525–33, 584–9, 674–9, 733–8.

Josip Tominšek, 1906b: Jos. Stritar: analiza njegovega življenja in delovanja. Ljubljana: samozal.

Josip Tominšek, 1924: Ob grobu Borisa Mirana – Josipa Stritarja. Ženski svet 2/1. 12–7.

Josip Tominšek, 1923: Boris Miran = J. Stritar, Strunam slovo-Zadnji pesniški utrinki. LZ 43/11. 707. Tudi F. S.: Boris Miran = Josip Stritar: Strunam slovo; Zadnji pesni¬ški utrinki. Dom in svet 35/11–2 (1922) (zadnja platnica pod Prejeli smo v oceno).

V., 1907: Nekaj o literarni kritiki. Nova doba 1/19 (20. aprila). 5.

Objavljeno
2019-10-10
Kako citirati
Hriberšek, M. (2019) „Korespondenca med Josipom Stritarjem in Josipom Tominškom v obdobju 1906–1923“, Slavistična revija, 67(3), str. 441–464. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-1-2 (Pridobljeno: 22oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE