Peter Scherber: ob 80. jubileju

  • Miran Hladnik
  • Urška Perenič
Objavljeno
2019-10-10
Kako citirati
Hladnik, M. in Perenič, U. (2019) „Peter Scherber: ob 80. jubileju“, Slavistična revija, 67(3), str. 533–535. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-2-3 (Pridobljeno: 7avgust2020).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO