Porazdelitev fonemov v slovenščini in izdelava matričnega testa za govorno avdiometrijo

Avtorji

  • Tatjana Marvin Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Saba Battelino Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Samo Beguš Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
  • Jure Derganc Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Ključne besede:

slovenščina, matrični stavčni test, fonem, govorna avdiometrija

Povzetek

V članku je predstavljen postopek izbire besed za slovenski matrični stavčni test, ki se upo­rablja za preizkus slušnega razumevanja pri govoru. Glavni poudarek prispevka je na določitvi fonemske porazdelitve v jezikovnem gradivu za test, ki se mora čim bolj približati porazdelitvi fonemov v jeziku testa. Ker porazdelitev fonemov v slovenščini še ni raziskana, jo določimo s pomočjo črkovne porazdelitve v korpusu pisne slovenščine ccKres v kombinaciji s fonetično podatkovno bazo v Mihelič (2006) za tiste primere, kjer črkovni zapis ne ustreza fonemskemu. Na osnovi ugotovljene fonemske porazdelitve nato predlagamo besede za slovenski matrični test.

Literatura

Michael A. Akeroyd, Stig Arlinger, Ruth A. Bentler, Arthur Boothroyd, Nobert Dillier, Wouter A. Dreschler, Jean-Piere Gagne, Mark Lutman, Jan Wouters, Lena Wong in Birger Kollmeier, 2015: International Collegium of Rehabilitative Audiology (ICRA) Recommendations for the Construction of Multilingual Speech Tests. International Journal of Audiology, Early Online. 1–6.

ccKres, korpusna besedilna zbirka. Na spletu.

Gigafida, korpusna besedilna zbirka. Na spletu.

Gos, korpus govorjene slovenščine. Na spletu.

Björn Hagerman, 1982: Sentences for testing speech intelligibility in noise. Scandinavian

Audiology 11. 79–87.

Karl Heinz Hahlbrock, 1953: Über Sprachaudiometrie und neue Wörterteste. Arch Ohren Nasen Kehlkopfheilkd 162. 394–431.

Karl Heinz Hahlbrock, 1960: Kritische Betrachtungen und vergleichende Untersuchungen der Schubertschen und Freiburger Sprachteste. Zeitschrift für Laryngologie, Rhinologie, Otologie und Ihre Grenzgebiete 39. 100.

Sabine Hochmuth, Brand Thomas, Melanie A. Zokoll, Franz Jozef Zenker Castro, Nina Wardenga idr., 2012: A Spanish matrix sentence test for assessing speech reception thresholds in noise. International Journal of Audiology 51. 536–44.

Primož Jakopin, 1999. Zgornja meja entropije pri besedilih v slovenskem jeziku: Doktorska disertacija. Ljubljana. Na spletu.

Peter Jurgec, 2011: Slovenščina ima 9 samoglasnikov. Slavistična revija 59/3. 243–68.

Zdravko Kačič, Bogomir Horvat, Aleksandra Markuš Zögling, Robert Veronik, Matej Rojc, Andrej Žgank, Mirjam Sepesy Maučec in Tomaž Rotovnik, 2002: SNABI Database for Continuous Speech Recognition 1.2. Slovenian language resource repository CLARIN.SI. Na spletu.

Aleksander Ključevšek, 2016: Statistična analiza slovenskih jezikovnih korpusov: Magistrsko delo. UL FRI. Ljubljana. Na spletu.

Nataša Logar Berginc in Simon Krek, 2012: New Slovene corpora within the com¬munication in Slovene project. Prace Filologiczne 63. 197–207.

Nataša Logar Berginc, Miha Grčar, Marko Brakus, Tomaž Erjavec, Špela Arhar Holdt in Simon Krek, 2012: Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGi¬gafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba. Ljubljana: Trojina, FDV.

Tatjana Marvin, Jure Derganc in Saba Battelino, 2017: Adapting the Freiburg Monosyllabic Word Test for Slovenian. Linguistica 57/1. 197–210.

Aleš Mihelič, 2006: Sistem za umetno tvorjenje slovenskega govora, ki temelji na izbiri in združevanju nizov osnovnih govornih enot: Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani.

Frank E. Musiek, Gail D. Chermak, Jeffrey Weihing , Megan Zappulla in Stephanie Nagle, 2011: Diagnostic accuracy of established central auditory processing test batteries in patients with documented brain lesions. Journal of the American Academy of Audiology 22/6. 342–58.

Edward Ozimek, Anna Warzybok in Dariusz Kutzner, 2010: Polish sentence ma¬trix test for speech intelligibility measurement in noise. International Journal of Audiology 49. 444–54.

Reiner Plomp in A.M. Mimpen, 1979: Improving the reliability of testing the speech reception threshold for sentences. Audiology 18. 43–53.

Janko Pompe, 1968: Razvoj avdiometrije na ORL kliniki v Ljubljani. Neobjavljen rokopis. Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Slovenski pravopis. Elektronska objava, 2014. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Barbara Suhadolc, 2013: Statistična analiza slovenskih besedil: Diplomsko delo. UL FRI. Na spletu.

Jože Toporišič, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Kirsten Wagener, Brand Thomas in Kollmeier Birger, 1999a: Entwicklung und Evaluation eines Satztests in deutscher Sprache Teil II: Optimierung des Oldenburger Satztests. Zeitschrift für Audiologie 38. 44–56.

Kirsten Wagener, Brand Thomas in Birger Kollmeier, 1999b: Entwicklung und Evaluation eines Satztests für die deutsche Sprache Teil III: Evaluation des Oldenburger Satztests (in German). Zeitschrift für Audiologie 38. 86–95.

Kirsten Wagener, Kühnel Volker in Birger Kollmeier, 1999c: Entwicklung und Evaluation eines Satztests in deutscher Sprache I: Design des Oldenburger Satztests (in German). Zeitschrift für Audiologie 38. 4–15.

Anna Warzybok, Melanie Zokoll, Nina Wardenga, Edward Ozimek, Maria Boboshko in Birger Kollmeier, 2015: Development of the Russian Matrix Sentence Test. International Journal of Audiology 54. 35–43.

Prenosi

Objavljeno

2019-12-31

Kako citirati

Marvin, T., Battelino, S., Beguš, S. . in Derganc, J. . (2019) „Porazdelitev fonemov v slovenščini in izdelava matričnega testa za govorno avdiometrijo“, Slavistična revija, 67(4), str. 537–550. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-4-1-1 (Pridobljeno: 22 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE