Jože Javoršek in Matej Bor: Korespondenca 1955–1988

Avtorji

  • Anja Pirnat Filozofska fakulteta UL

Ključne besede:

pisemska zapuščina, NOB, kulturni plenum OF, 33. mednarodni kongres klubov PEN, Nevarna razmerja Jožeta Javorška

Povzetek

Prispevek se osredotoča na dopisovanje med Jožetom Javorškom (1920‒1990) in Matejem Borom (1913‒1993) v obdobju med 1955 in 1988 na podlagi zapuščine Mateja Bora (NUK, Ms 1956) ter s pomočjo nekaterih pisem, ki jih hranijo sorodniki Jožeta Javorška. Analiza kore­spondence med literatoma, ki sta svoje poznanstvo začela v krogu partizanskih kulturnikov, prikazuje postopen razvoj njunega (prijateljskega) odnosa ter prinaša njune poglede na literaturo, kulturo širše in družbo tedanjega časa. Pisma razkrivajo zaplete ob blejskem kongresu 1965, sodbo Javoršku 1982, ki so jo posredno sprožila njegova Nevarna razmerja, pa tudi razpravljanja o prihodnosti SAZU ter prejemnikih nagrade Prešernovega sklada.

Literatura

Anketa »Odjeka«, 1974: Koju biste temu u oblasti umjetnosti i nauke predložili za dijalog u 1974. godini? Vaša zapašanja o našem kulturnom i naučnom životu? Šta pripremate? Odjek 27/2. 12–13.

Franček Bohanec, 1990: Literarno omizje. Ljubljana: Mladika.

Matej Bor, 1985: Ključ do venetščine. Delo (Književni listi) 27/176. 7.

Marjan Dolgan, 2014: Matej Bor. Marjan Dolgan: Literarni atlas Ljubljane: Zgode in nezgode 94 slovenskih književnikov v Ljubljani. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 44–47.

Mihael Glavan, Miklavž Komelj, 2013: Stoletni Bor: Matej Bor (1913–1993). Ljubljana: Mladinska knjiga.

Helga Glušič, 1996: Jože Javoršek. Helga Glušič: Sto slovenskih pripovednikov. Ljubljana: Prešernova družba, Vrba. 80–81.

Jože Javoršek, 1955: Vesolje v akvariju: Ponesrečena igra v Mestnem gledališču. Slovenski poročevalec 16/299. 7.

Jože Javoršek, 1976: Satovje. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Jože Javoršek, 1979: Nevarna razmerja. Maribor: Založba Obzorja.

Jože Javoršek, 1980: Črna krizantema. Maribor: Založba Obzorja.

Jože Javoršek, 1984: Intenzivna nega. Trst: Založništvo tržaškega tiska; Ljubljana: Adit.

Jože Javoršek, 1990: Spomini na Slovence III. Ljubljana: Adit.

Andraž Jež, 2019: Bor, Matej (1913–1993). Slovenska biografija. Na spletu.

Katalog rokopisov. Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Na spletu.

Edvard Kocbek, 2004: Tovarišija. Ljubljana: DZS.

Karmen Kodarin, 2017: MIKELN, Anton (Tone). Primorci.si. Na spletu.

[Kolofona na notranjih straneh platnic], 1971. Scena: Časopis za pozorišnu umetnost 7/2–3.

Milček Komelj, b. l.: Anica Zupanec Sodnik. SAZU. Na spletu.

Janez Menart, 2010: Dnevnik: 1953–2000. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba.

Bill Morris, 2019: Keith Botsford, Man of Letters and Saul Bellow Associate, Dies at 90. The New York Times (14. junij 2019). Na spletu.

Nagrade vstaje: 10 dolenjskih nagrajencev prejelo plakete, 1981. Dolenjski list 32/31. 1. Na spletu.

Urška Perenič, 2019: Dnevnik kot literarnozgodovinski vir: Tagebuch 1844 Louise Crobath. Slavistična revija 67/3. 425‒39. Na spletu.

Anja Pirnat, 2019: Jože Javoršek in Matej Bor. Diplomsko delo. Ljubljana. Na spletu.

Pozorišni život u Sloveniji (1945–1970), 1971. Scena: Časopis za pozorišnu umetnost 7/2–3. 3–131.

[Pregled avtorjev 2. številke Sodobnosti 1978], 1978. Sodobnost 26/2. dLib.

Prešernove nagrade: Prejemnice in prejemniki nagrade Prešernovega sklada, 2020. Gov.si.

Peter Scherber, 2018: Cankarjeva pisma v kontekstu njegovega celotnega opusa: Nove oblike in možnosti elektronskih edicij pisem. 37. simpozij Obdobja: Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski. Ur. Urška Perenič, Aleksander Bjelčevič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 279–84. Na spletu.

Frances Stonor Saunders, 2000: The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters. New York: The New Press. Na spletu.

Tit Vidmar, 1979: Stalnice in prelomnice na literarnih poljanah: Okrogla miza o perečih vprašanjih in duhovnih razsežnostih našega kulturnega življenja. Delo (Književni listi) 21/32. 14–15.

Josip Vidmar, 2011: Edvard Kocbek – Pavel. Josip Vidmar: Obrazi. Ur. Živa Vidmar. Ljubljana: Svobodna misel. 166–247.

Janez Zadnikar, 1985: Pri vključitvi v NOB so me vodile popolnoma iste pobude kot večino drugih slovenskih intelektualcev. Delo 27/98. 5.

Ciril Zlobec, 1989: Intervju Sodobnosti: Jože Javoršek. Sodobnost 37/5. 449‒61. Na spletu.

NUK: Ms 1956, Bor, Matej, Zapuščina, IV. Korespondenca, Jože Javoršek.

NUK: Ms 1956, Bor, Matej, Zapuščina, IV. Korespondenca, Marija Javoršek.

NUK: Ms 1956, Bor, Matej, Zapuščina, III. Pisma, Jože Javoršek.

NUK: Ms 1991, Vrančič, Radojka, Zapuščina, IV. Korespondenca, Jože Javoršek.

Arhiv družine Javoršek. Pisma pridobljena v preslikani obliki po elektronski pošti Jana Jone Javorška 21. januarja 2019.

Arhiv Irene Brejc. Osebno pridobljena fotokopija pisma v Ljubljani 23. januarja 2019.

[Jože Javoršek in Matej Bor]. Elektronska pošta Irene Brejc 15. januarja 2019.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-13

Kako citirati

Pirnat, A. (2020) „Jože Javoršek in Matej Bor: Korespondenca 1955–1988“, Slavistična revija, 68(2), str. 153–167. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3849 (Pridobljeno: 18 maj 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE