Podbevškova pesniška šola, Trije labodje in zaton »bombaša«

  • Marijan Dović ZRC SAZU
Ključne besede: Anton Podbevšek, Josip Vidmar, Marij Kogoj, Miran Jarc, novomeška pomlad, slovenska zgodovinska avantgarda, »labodovci«

Povzetek

Razprava obravnava vlogo gibanja t. i. novomeške pomladi, zlasti pesnika Antona Podbevška, na dinamiko slovenske umetniške avantgarde v desetletju po prvi svetovni vojni. Oriše Podbevškov kontroverzni vzpon po prihodu v Ljubljano leta 1920, njegov izjemni vpliv na pesniške sodobnike, izkazan v prispevkih literarnih sodelavcev prve številke Treh labodov (t. i. Podbevškova pesniška šola), in naposled analizira Podbevškov neizbežni zaton po letu 1925, ki mu je sledil umik pesnika iz javnega kulturnega življenja. Podbevškovo (samo)destruktivno delovanje v tem obdobju se izkaže kot eden izmed pomembnih razlogov, da poskus konsolidacije slovenske zgodovinske avantgarde, ki se je obetal v umetniškem krogu Treh labodov, ni uspel.

Literatura

Anon. 1921a: O prvem recitacijskem večeru najmlajših. Novi čas 14. 11. 2.

Anon. 1921b: Vihar v mestnem domu. Slovenski narod 15. 11. 3.

Anon. 1921c: Popravek g. Podbevška. Slovenski narod 16. 11. 4.

Anon. 1922: »Trije labodje« – »Rdeči pilot«. Kres 1/8. 144.

Marijan Dović, 2009: Mož z bombami: Anton Podbevšek in slovenska zgodovinska avantgarda. Ljubljana, Novo mesto: ZRC SAZU, Založba Goga.

Marijan Dović, 2016: Slovenska zgodovinska avantgarda med kozmopolitizmom in perifernostjo. Svetovne književnosti in obrobja. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: ZRC SAZU. 297–320.

Marijan Dović, 2018: Ekspresionizem v slovenski literaturi in umetnosti: poskus kratke sinteze. Obrazi ekspresionizma, odtisi duha. Ur. Robert Simonišek. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac. 82–91.

Pavel Golia, 1919: Igor Severjanin in še kaj. Ljubljanski zvon 39. 118–24.

Alenka Gregorič, Dragan Živadinov (ur.), 2011: Der Sturm in slovenska historična avantgarda, Ljubljana: MGML – Mestna galerija Ljubljana, Zavod Delak.

Ivan Gruden, 1913: LʼItalia futurista. Dom in svet 26. 333–37, 377–81, 413–15, 453–56.

Miran Jarc, 1989: Novo mesto. Ljubljana: Obzorja.

Milček Komelj, 1982: Vloga Antona Podbevška. Skica iz pisem in spominov. Naši razgledi 31/21. 615–16.

Milček Komelj, 1985: Podoba novomeške pomladi. Sodobnost 33/1. 81–88.

Tomaž Koncilija, 1998: Vprašanje paradoksa ob Podbevškovi stoletnici. Rast 9/3. 237–40.

Srečko Kosovel, 1967: Integrali 1926. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Lado Kralj, 1986: Ekspresionizem. Ljubljana: DZS (Literarni leksikon, 30).

Lado Kralj, 2006: Primerjalni članki. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Marjan Mušič, 1974: Novomeška pomlad. Maribor: Obzorja.

Anton Podbevšek, 1922a: Razmerje umetnika do države. Rdeči pilot 1. 5–6.

Anton Podbevšek, 1922b: Politična umetnost. Rdeči pilot 2. 3–4.

Anton Podbevšek, 1925: Človek z bombami. Ljubljana: Štefanija Ravnikar – Podbevškova.

Anton Podbevšek, 1927: Izjava. Jutro 29. 1. 3.

Anton Podbevšek, 2008: Moje ekstaze skulptura. Znanstvenokritična izdaja pesniškega opusa. Ur. Marijan Dović. Ljubljana, Novo mesto: ZRC SAZU, Založba Goga.

Anton Podbevšek, 2015: Zbrane pesmi. Elektronska znanstvenokritična izdaja. Ur. Marijan Dović. Verzija 2.1. Ljubljana: Inštitut za slovensko literature in literarne vede ZRC SAZU. Na spletu.

Denis Poniž, 1991: Sedem desetletij Človeka z bombami. Človek z bombami. Novo mesto: Dolenjska založba.

Vladimir Premru, 1926: Par besed o delovanju g. Antona Podbevška. Mladina 8–10. 188–92.

Katarina ŠALAMUN–BIEDRZYCKA, 1994: Poezija Antona Podbevška in Antona Vodnika v dvajsetih letih dvajsetega stoletja. S slovenskimi avtorji. Maribor: Obzorja. 13–108.

Alfred ŠERKO, 1920: Anton Podbevšek: Človek z bombami. Naprej 13. 11. 2.

Lojze Ude, 1927: Antonu Podbevšku! Narodni dnevnik 27. 1. 6.

Josip Vidmar, 1981: Podbevškova podoba. Delo 23, 27. 11. 5.

Josip Vidmar, 1985a: Obrazi. Ljubljana: DZS.

Josip Vidmar, 1985b: Slovenska zgodovinska avantgarda 1910–1930 (pričevanja). Sodobnost 33/3. 302–05.

Janez Vrečko, 1984: Anton Podbevšek in slovenska zgodovinska avantgarda (I, II). Nova revija 3/22–23. 2446–56; 3/24–25. 2750–59.

Janez Vrečko, 1999: Labodovci, pilotovci, konstrukterji, konsisti in tankisti. Slavistična revija 47/1. 49–67.

Objavljeno
2020-11-11
Kako citirati
DovićM. (2020) „Podbevškova pesniška šola, Trije labodje in zaton »bombaša«“, Slavistična revija, 68(3), str. 427–440. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3857 (Pridobljeno: 19junij2021).
Rubrike
RAZPRAVE