Pogled s tržaškega na preteklo in sodobno slovensko književnost

Marija Pirjevec: Tržaška branja. Trst: Mladika, 2020. 261 str.

  • Vita Žerjal Pavlin Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
Objavljeno
2020-12-31
Kako citirati
Žerjal PavlinV. (2020) „Pogled s tržaškega na preteklo in sodobno slovensko književnost “, Slavistična revija, 68(4), str. 711–715. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3889 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO