Razlikovalne, odvisne in proste fonološke oznake v slovenskem znakovnem jeziku

Avtorji

  • Matic Pavlič Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Ključne besede:

fonologija, fonem, fonološka oznaka, minimalni par, slovenski znakovni jezik

Povzetek

Uporabniki govornih jezikov so samodejno pozorni na fonološke oznake in se pri zaznavi glasov ne osredotočajo na njihove jezikovno nerelevantne značilnosti, ki lahko variirajo med drugim glede na spol, starost in čustveno ali zdravstveno stanje govorca. Na enak način kretanje zaznavajo kretalci, vendar pa so fonološke oznake v znakovnih jezikih zaradi vidnega prenosnika posredovane po drugih fizikalnih količinah, kot smo jih jezikoslovci vajeni iz govornih jezikov – in so posledično slabše raziskane. V članku so z metodo minimalnih parov predstavljene fonološke oznake iz štirih naravnih razredov (gibanja, oblike dlani, mesta kretanja in mimike) ter njihove funkcije (razlikovalna, odvisna in prosta oznaka) v slovenskem znakovnem jeziku (SZJ).

Literatura

Jasna Bauman, Veronika Ciglar, Darja Holec, Matjaž Juhart, Damjana Kogovšek, Stanislav Košir, Marjetka Kulovec, Martina Ozbič, Petra Rezar, Andreja Žele, 2009: Stanje slovenskega znakovnega jezika: ekspertiza. Ljubljana: Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik.

Ursula Bellugi, Susan Fischer, 1972: A comparison of sign language and spoken language. Cognition 1. 173–200.

Robbin Battison, 1978: Lexical Borrowing in American Sign Language. Silver Spring: Linstok Press.

John D. Bonvillian, Michael D. Orlansky, Raymond J. Folven, 1990: Early Sign Language Acquisition: Implications for Theories of Language Acquisition. From Gesture to Language in Hearing and Deaf Children. Ur. Virginia Volterra, Carol J. Erting. Berlin: Springer. 219–32.

Penny Boyes Braem, 1981: Distinctive Features of the Handshapes of American Sign Language. Doktorska disertacija. California: University of California.

Diane Brentari, 1990a: Theoretical Foundations of American Sign Language Phonology. Doktorska disertacija. Chicago: University of Chicago.

Diane Brentari, 1990b: Licensing in ASL Handshape Change. Sign Language Research: Theoretical Issues. Ur. Ceil Lucas. Washington: Gallaudet University Press. 57–68.

Diane Brentari, 1998: A Prosodic Model of Sign Language Phonology. Cambridge: MIT Press.Diane Brentari, 2007: Sign Language Phonology: Issues of Iconicity and Universality. Verbal and Signed Languages. Ur. Elena Pizzuto, Paola Pietrandrea, Raffaele Simone. Berlin: Mouton de Gruyter. 59–80.

Diane Brentari, Carol Padden, 2001: Native and Foreign Vocabulary in American Sign Language: A Lexicon with Multiple Origins. Foreign Vocabulary in Sign Languages. Ur. Diane Brentari. Mahwah: Lawrence Erlbaum. 87–119.

Rachel Channon, 2002: Signs are single segments: Phonological representations and temporal sequencing in ASL and other sign languages. Sign Language & Linguistics 5. 99–102.

Chris Chase, Annette R. Jenner, 1993: Magnocellular visual deficits affect temporal processing of dyslexics. Annals of the New York Academy of Sciences 682. 326–29.

Kimberly E. Conlin, Gene Mirus, Claude Mauk, Richard P. Meier, 2000: Acquisition of First Signs: Place, Handshape, and Movement. Language Acquisition by Eye. Ur. Charlene Chamberlain, Jill P. Morford, Rachel Mayberry. Mahwah: Lawrence Erlbaum. 51–69.

Onno Crasborn, Els van der Kooij, 1997: Relative Orientation in Sign Language Phonology. Linguistics in the Netherlands. Ur. Jane Coerts, Helen de Hoop. Amsterdam: Benjamins. 37–48.

Karen Emmorey, Stephen Mccullough, Diane Brentari, 2003: Categorical perception in American Sign Language. Language and Cognitive Processes 18. 21–45.

Nancy Frishberg, 1975: Arbitrariness and Iconicity. Language 51. 696–719.

Carlo Geraci, 2009: Epenthesis in Italian Sign Language. Sign Language & Linguistics 12. 3–51.

David M. Green, 1971: Temporal auditory acuity. Psychological Review 78. 540–51.

François Grosjean, 1977: The perception of rate in spoken language and sign languages. Journal of Psycholinguistic Research 22. 408–13.

Tommi Jantunen, 2008: Fixed and free: Order of the verbal predicate and its core arguments in declarative transitive clauses in Finnish Sign Language. SKY Journal of Linguistics 21. 83–123

Edward S. Klima, Ursula Bellugi, 1979: The signs of language. Cambridge: Harvard University Press.

Armin Kohlrausch, Dirk Püschel, Henning Alphei, 1992: Temporal resolution and modulation analysis in models of the auditory system. The auditory processing of speech: From sounds to words. Ur. Marten E. Schouten. Berlin: Mouton de Gruyter. 85–98.

Els Van Der Kooij, 2002: Phonological Categories in Sign Language of the Netherlands: The Role of Phonetic Implementation and Iconicity. Utrecht: LOT.

Alvin M. Liberman, Katherine Safford Harris, Howard S. Hoffman, Belver C. Griffith, 1957: The discrimination of speech sounds within and across phoneme boundaries. Journal of Experimental Psychology 54. 358–68.

Scott Liddell, Robert Johnson, 1989: American Sign Language: The Phonological Base. Sign Language Studies 64. 197–277.

Ljubica Podboršek, Katja Krajnc, 2006, 2010, 2013, 2014: Naučimo se slovenskega znakovnega jezika (1–4). Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Wendy Sandler, 1989: Phonological representation of the sign: Linearity and non-li¬nearity in American Sign Language. Dordrecht: Foris.

Wendy Sandler, Dianne Lillo-Martin, 2006: Sign language and linguistic universals. Cambridge: Cambridge University Press.

William Stokoe, 1960: Sign language structure: An outline of the visual communication system of the American Deaf. Studies in Linguistics Occasional Paper 8. Buffalo: University of Buffalo.

Harry Van Der Hulst, 1993: Units in the analysis of signs. Phonology 10. 209–41.

Andreja Žele, Jasna Bauman, 2011: Slovenski znakovni jezik med normo in prakso. Meddisciplinarnost v slovenistiki. Ur. Simona Kranjc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Obdobja, 30). 557–82.

Prenosi

Objavljeno

2021-04-10

Kako citirati

Pavlič, M. (2021) „Razlikovalne, odvisne in proste fonološke oznake v slovenskem znakovnem jeziku“, Slavistična revija, 69(1), str. 83–102. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3895 (Pridobljeno: 14 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE