Od Svetokreta do Tanka: zenitizem na Slovenskem (1921–1927)

Avtorji

  • Marijan Dović ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Ključne besede:

Zenit, Trije labodje, Tank, Virgil Poljanski, Ljubomir Micić, Anton Podbevšek, Avgust Černigoj, Ferdo Delak, slovenska zgodovinska avantgarda

Povzetek

Razprava raziskuje dinamiko odnosov med protagonisti slovenske zgodovinske avantgarde in protagonisti jugoslovanskega zenitizma. Vezi med bratoma Micić in ljubljanskimi »labodovci« so se vzpostavile ob izdaji Svetokreta (1921), predhodnika Zenita (1921–1926), a sodelovanje je sprva ostajalo skromno. Zenitizem s svojimi mednarodnimi ambicijami in povezavami je slovenske avantgardiste informiral in občasno navdihoval, resno sodelovanje pa se je začelo šele s »konstruktivističnim« Tankom (1927).

Literatura

Anon., 1925: Zenitistični večer v Ljubljani. Slovenski narod 58/93, 25. april. 2.

Ferdo Delak, 1926: Avgust Černigoj. Mladina 3/1. 19–23.

Marijan Dović, 2009: Mož z bombami: Anton Podbevšek in slovenska zgodovinska avantgarda. Ljubljana, Novo mesto: ZRC SAZU, Založba Goga.

Marijan Dović, 2016: Slovenska zgodovinska avantgarda med kozmopolitizmom in perifernostjo. Svetovne književnosti in obrobja. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: ZRC SAZU. 297–320.

Marijan Dović, 2020: Podbevškova pesniška šola, Trije labodje in zaton »bombaša«. Slavistična revija 68/3. 427–40. Tudi na spletu.

Dubravka M. Đurić, 2012: Poetika hibridnih multižanrovskih pesničkih tekstova Ljubomira Micića i Branka Ve Poljanskog. Poznańskie Studia Slawistyczne 2. 119–33. Tudi na spletu.

Vida Golubović, 1987: Dopisovanje v zvezi z revijo tank. Černigoj – Delak – Micić. Tank. [Reprint izdaje iz leta 1927.] Ljubljana: Mladinska knjiga. 96–113.

Видосава Голубовић, 1998: Из преписке око Зенита и зенитизма. Љетопис Српског културног друштва Просвјета 3. 197–209.

[Vidosava Golubović, 1998: Iz prepiske oko Zenita i zenitizma. Ljetopis Srpskog kulturnog društva Prosvjeta 3. 197–209.]

Видосава Голубовић, Ирина Суботић, 2008: Зенит: 1921–1926. Београд, Загреб: Народна библиотека Србије, Институт за књижевност и уметност, Српско културно друштво Просвјета.

[Vidosava Golubović, Irina Subotić, 2008: Zenit: 1921–1926. Beograd, Zagreb: Narodna biblioteka Srbije, Institut za književnost i umetnost, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta.]

Breda Ilich Klančnik, Igor Zabel (ur.), 1999: Tank! Slovenska zgodovinska avantgarda. Ljubljana: Moderna galerija.

Miran Jarc, 1921: O novejši srbohrvaški liriki. Ljubljanski zvon 41/1. 35–44.

Lado Kralj, 1988: »Jaz sem barbar«. Barbarstvo kot motiv in ideologija v avantgardistični literaturi. Primerjalna književnost 11/1. 29–41.

Radomir Konstantinović, 1983: Branko Ve Poljanski. Biće i jezik. 6. knjiga. Beograd, Novi Sad: Nolit, Rad, Matica srpska. 469–506.

Vladimir Martelanc [Anon.], 1922: Zenitizem. Učiteljski list 3/2, 10. januar. 11–13.

Ljubomir Micić, 1921: Manifest zenitizma. Manifest zenitizma. Ur. Ljubomir Micić, Iwan Goll, Boško Tokin. Zagreb: Biblioteka Zenit.

Vesna Mikić, 2009: Zenitism: A possible view on the avant-garde retreats of the solitary modernist poetics of Josip Slavenski. New Sound 34/2. 76–85.

Anton Podbevšek [Anon.], 1925: Zenitistični večer Poljanskega. Jutro 6/96, 24. april. 4.

Virgil Poljanski, 1921: Svetokret. List za ekspediciju na severni pol čovekovog duha. Ljubljana: [Zvezna tiskarna].

Бранко Ве Пољански, 1988: Паника под сунцем. Тумбе. Црвени петао. Фототипско издање. Ур. Александар Петров. Београд: Народна библиотека Србије.

[Branko Ve Poljanski, 1988: Panika pod suncem. Tumbe. Crveni petao. Fototipsko izdanje. Ur. Aleksandar Petrov. Beograd: Narodna biblioteka Srbije.]

Denis Poniž, 1987: Revija Tank in slovenska likovna avantgarda. Tank. [Reprint izdaje iz leta 1927.] Ljubljana: Mladinska knjiga. 57–74.

Kristina Pranjić, 2020: Zenitistični koncept barbarogenija kot kritika zahodnoevropske kulture. Primerjalna književnost 43/3. 139–57. Tudi na spletu.

Tea Rogić Musa, 2010: Utopijski diskurs u književnoj avangardi: Svetokret i Dada-Jok Branka Ve Poljanskog. Studia lexicographica 4/2. 59–75.

Marjan Mušič, 1974: Novomeška pomlad. Maribor: Obzorja.

Irina Subotić, 1995: Likovni krog revije »Zenit« (1921–1926). Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Svetokret. [1921].

Tea Štoka, 1999: Ferdo Delak in poskus avantgardističnega gledališča. Tank! Slovenska zgodovinska avantgarda. Ur. Breda Ilich Klančnik, Igor Zabel. Ljubljana: Moderna galerija. 66−76.

Tank. [1927].

Предраг Тодоровић, 2015: Живот и смрт Бранка Ве Пољанског. Књижевна историја 46/154. 1007–15.

[Predrag Todorović, 2015: Život i smrt Branka Ve Poljanskog. Književna istorija 46/154. 1007–15.]

Trije labodje. [1922].

Janez Vrečko, 1986: Srečko Kosovel, slovenska zgodovinska avantgarda in zenitizem. Maribor: Obzorja.

Janez Vrečko, 2012: Barbarogenij, barbarsko in fašizem. Primerjalna književnost 35, št. 3. 261–70.

Zenit. [1921–1926].

Prenosi

Objavljeno

2021-04-10

Kako citirati

Dović, M. (2021) „Od Svetokreta do Tanka: zenitizem na Slovenskem (1921–1927)“, Slavistična revija, 69(1), str. 17–35. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3907 (Pridobljeno: 14 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE