Postkritična praksa in interpretacija književnosti

Avtorji

  • Ivana Latković

Ključne besede:

študij književnosti, kritika, prakse branja

Povzetek

V luči poudarjenega pluralizma raziskovalnih metod in perspektiv v sodobni humanistiki sta v članku prikazana in problematizirana postkritični pristop in metodologija ter njuna relevantnost v preučevanju književnosti. Na podlagi tez Rite Felski in ob upoštevanju nekaterih drugih predstavnikov postkritične prakse (Christopher Castiglia, Matthew Mullins) posebno pozornost namenjamo interpretaciji književnosti oz. predpostavkam njenega razumevanja v tej raziskovalni perspektivi: »sumničava interpretacija«/»odpiranje« besedilu, »hiperkritični analitični stil«/»afektivna hermenevtika«, »zadovoljstvo v kritiki«/»zadovoljstvo v branju«.

Literatura

Elizabeth S. Anker, Rita Felski (ur.), 2017: Critique and Postcritique. Durham: Duke University Press.

Christopher Castiglia, 2013: Critiquiness. English Language Notes 51/2. 79–85.

Jonathan Culler, 2001: Književna teorija – Vrlo kratak uvod. Zagreb: AGM.

Rita Felski, 2019: Granice kritike. Zagreb: Meandarmedia.

Rita Felski, 2016: Namjene književnosti. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Bruno Latour, 2004: Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern. Critical Inquiry 30/2. 225–48.

Matthew Mullins, 2017: Introduction to Focus: Postcritique. American Book Review 38/5. 3–4.

Davide Panagia, 2016: Davide Panagia reviews The Limits of Critique. Na spletu.

Ross Posnock, 2016. Rita Felski, The Limits of Critique. ALH Online Review. Series VI. 1–4. Tudi na spletu.

Bruce Robbins, 2017: Fashion Conscious Phenomenon. American Book Review 38/5. 5–6.

Eve Kosofsky Sedgwick, 2003: Paranoid Reading and Reparative Reading, or, You’re So Paranoid, You Probably Think This Essay Is about You. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. Durham: Duke University Press. 123–51.

Prenosi

Objavljeno

2020-12-31

Kako citirati

Latković, I. (2020) „Postkritična praksa in interpretacija književnosti“, Slavistična revija, 68(4), str. 617–627. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3911 (Pridobljeno: 1 december 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE