Timu Pogačarju ob 65-letnici

  • Miran Hladnik
  • Urška Perenič
Objavljeno
2020-12-31
Kako citirati
HladnikM. in PereničU. (2020) „Timu Pogačarju ob 65-letnici“, Slavistična revija, 68(4), str. 717–718. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3918 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO