Timu Pogačarju ob 65-letnici

Avtorji

  • Miran Hladnik
  • Urška Perenič

Prenosi

Objavljeno

2020-12-31

Kako citirati

Hladnik, M. in Perenič, U. (2020) „Timu Pogačarju ob 65-letnici“, Slavistična revija, 68(4), str. 717–718. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3918 (Pridobljeno: 2 oktober 2022).

Številka

Rubrike

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO