Vojničko besjedništvo Nikole I Petrovića Njegoša

Avtorji

  • Sonja Nenezić Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore

Ključne besede:

Nikola I Petrović Njegoš, vojničko besjedništvo, uvodni dio govora, glavni dio govora, zaključni dio govora.

Povzetek

U ovom radu je naš naučnoistraživački fokus usmjeren na odabrane vojničke govore  Nikole I Petrovića Njegoša. Cilj nam je da utvrdimo njihov predmet, svrhu i strukturu, te specifična jezička i stilska sredstva koja su u njima korišćena. Analiza pokazuje da se crnogorski gospodar u sastavljanju ratničkih besjeda nije striktno rukovodio pravilima klasične retorike. Takođe se ispostavlja da se u analiziranim govorima prije svega očitava njegov pjesnički duh, kako kroz izraženu upotrebu retoričkih ili stilskih figura tako i kroz pojačano djelovanje na emocije slušalaca.  

Literatura

Karina Avagjan, 2014: Vojno besedništvo. Vojno delo 66/2. 232−44.

Aristotel, 1989: Retorika. Zagreb: Naprijed.

Radomir Ivanović, 1996: Književno djelo kao dar nadahnuća. Nikola I Petrović: Pjesnička djela. Cetinje: Obod. 7−40.

Radoman Jovanović, 1998: Kralj Nikola u svjetlu crnogorsko-ruskih odnosa do 1910. g. Kralj Nikola – ličnost, djelo i vrijeme I. Ur. Miomir Dašić. Podgorica: CANU. 127−35.

Marina Katnić Bakaršić, 2007: Stilistika. Sarajevo: Tugra.

Miloš Kovačević, 2000: Stilistika i gramatika stilskih figura. Kragujevac: Kantakuzin.

Marko Fabije Kvintilijan, 1985: Obrazovanje govornika. Sarajevo: Veselin Masleša.

Miomir Z. Milinković, 2008: Retorika sa izabranim besedama. Čačak: Legenda.

Sonja Nenezić, 2010: Jezik Nikole I Petrovića. Podgorica: CANU.

Branislav Nušić, 2017: Retorika. Niš: Talija izdavaštvo.

Nikola I Petrović Njegoš, 1969: Govori. Cjelokupna djela. Knjiga četvrta. Cetinje: Obod.

Sreten Petrović, 1995: Retorika. Beograd: IŠP Savremena administracija, d.d.

Elenmari Pletikos, Jelena Vlašić Duić, 2007: Uvodi glasovitih govora: kako steći naklonost publike i stvoriti zanimanje za temu. Razgovori o retorici. Ur. Ivan Ivas, Ivo Škarić. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 103−28.

Branko Popović, 1998: Kralj Nikola kao besednik. Kralj Nikola – Ličnost, djelo i vrijeme II. Ur. Miomir Dašić. Podgorica: CANU. 55−67.

Radovan Radonjić, 2011: Crnogorska retorika. Podgorica: DANU.

Юрий В. Рождественский, 2006: Теория риторики. Москва: Финта, Наука.

[Jurij V. Roždestvenskij, 2006: Teorija ritoriki. Moskva: Finta, Nauka.]

Obrad Stanojević, Sima Avramović, 2014: Osnovi retorike i besedništva. Beograd: Zavod za udžbenike.

Ivo Škarić, 2000: Temeljci suvremenog govorništva. Zagreb: Školska knjiga.

Savo Vukomanović, 1969: Govornik. Nikola I Petrović Njegoš: Govori. Cjelokupna djela. Knjiga četvrta. Cetinje: Obod. 7−11.

Сергей Э. Зверев, 2011а: Военная риторика древнего мира. Санкт-Петербург: Алетейя.

[Sergej È. Zverev, 2011a: Voennaja ritorika drevnego mira. Sankt-Peterburg: Aletejja.]

Сергей Э. Зверев, 2011b: Военная риторика средневековья. Санкт-Петербург: Алетейя.

[Sergej È. Zverev, 2011b: Voennaja ritorika srednevekovʼja. Sankt-Peterburg: Aletejja.]

Сергей Э. Зверев, 2012: Военная риторика новейшего времени. Санкт-Петербург: Алетейя.

[Sergej È. Zverev, 2011b: Voennaja ritorika novejšego vremeni. Sankt-Peterburg: Aletejja.]

Objavljeno

2021-06-30

Kako citirati

Nenezić, S. (2021) „Vojničko besjedništvo Nikole I Petrovića Njegoša“, Slavistična revija, 69(2), str. 225–238. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3924 (Pridobljeno: 24 april 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE