Breda Pogorelec: Veznik v slovenščini

Avtorji

  • Dejan Gabrovšek ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Literatura

Kozma Ahačič, 2021: Veznik v slovenščini. Jezikoslovni spisi III. Druga redna novinarska konferenca Založbe ZRC v letu 2021 Na spletu.

Breda Pogorelec, 1963: Veznik v slovenščini. Disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Breda Pogorelec, 2021: Veznik v slovenščini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Agata Tomažič, 2021: Izgubljeni in znova najdeni doktorat Brede Pogorelec. ZRCalnik. Na spletu.

Prenosi

Objavljeno

2021-12-31

Kako citirati

Gabrovšek, D. (2021) „Breda Pogorelec: Veznik v slovenščini“, Slavistična revija, 69(4), str. 471–475. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3969 (Pridobljeno: 4 marec 2024).

Številka

Rubrike

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO