Језик као пут ка добром: у спомен на академика Предрага Пипера

  • Људмила Поповић Филолошки факултет Универзитета у Београду
  • Мотоки Номаћи Univerza v Hokkaidu, Sapporo
Objavljeno
2021-12-31
Kako citirati
Поповић, Љ. in Номаћи, М. (2021) „Језик као пут ка добром: у спомен на академика Предрага Пипера“, Slavistična revija, 69(4), str. 467–470. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3977 (Pridobljeno: 22januar2022).
Rubrike
OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO