Sergio Bonazza (1938–2021)

Avtorji

  • Stefano Aloe Univerza v Veroni, Oddelek za tuje jezike in književnosti
  • Maria Bidovec Univerza v Neaplju, Oddelek za humanistične in družbene vede

Literatura

Stefano Aloe, 2008: Un profilo di Sergio Bonazza ai settant’anni. Die slavischen Grenzen Mitteleuropas. Festschrift für Sergio Bonazza. Ur. Stefano Aloe. München: Kubon & Sagner Verlag (Die Welt der Slaven, 34). 9–20.

Stefano Aloe, 2019: С. Алоэ, Италия в представлениях славистов XIX века. Славяноведение 3 [Italija v predstavlenijah slavistov XIX veka. Slavjanovedenie 3]. 25–38. Tudi na spletu.

Peter Bartl, Tatjana Kovač, Rudolf Trofenik, Lucijan Bratuš, 2005: Dr. Rudolf Trofenik, Slovenski založnik v Münchnu. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Tudi na spletu.

France Bernik, 1991: Ob osemdesetletnici dr. Rudolfa Trofenika. Jezik in slovstvo 37/1-2. 1–2.

Diego Gon, 2004: Il problema di Trieste, 1945-1954. Roma: CEMISS (Supplemento all’Osservatorio Strategico, 7).

Stanislaus Hafner, 1999: Die Wiener Slawistik in der Europäischen Wissenschaftsgeschichte. Wiener Slavistisches Jahrbuch XLV. 41–51.

J. Horvat, 1987: Slovenistika ni več nekakšno „zadnje kolo“ v tukajšnjem svetu. Delo (Književni listi) 19. november 1987.

Zoltan Jan, 2018: Bonazza, Sergio (1938–). Novi Slovenski biografski leksikon, III. Ur. Barbara Šterbenc Svetina idr. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 120–21. Tudi na spletu.

Zoltan Jan, 2021: Preminil je univerzitetni profesor, cenjeni slovenist Sergio Bonazza. Primorski dnevnik 77/105, 5. maj 2021. 7.

Alojz Jembrih (ur.), 2007: Josip Hamm i njegovo djelo, Zbornik radova s međunarodnoga skupa u povodu obilježavanja 100. godišnjice rođenja, 2-3.XII.2005. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Martin Jevnikar (ur.), 1992: Bonazza, Sergio (1938–). Primorski slovenski biografski leksikon, XVIII, 4. knj. Nova Gorica: Goriška Mohorjeva družba. (posodobitev: Slovenska biografija 2013. Tudi na spletu).

Radoslav Katičić, 2004: František Václav Mareš am Institut für Slawistik der Universität Wien. Wiener Slavistisches Jahrbuch L. 195–201.

Nikolai Mikhailov, 2002: Bonazza, Sergio. Enciklopedija Slovenije, knj. XVI. Ljubljana: Mladinska knjiga. 17–18.

Robert Petaros, 1987: Prof. Sergio Bonazza prvi ordinarij za slovenistiko na videmski univerzi. Gospodarstvo, 27. november 1987. 11.

Peter Rehder, 2008: Zum Geleit. Die slavischen Grenzen Mitteleuropas. Festschrift für Sergio Bonazza. Ur. Stefano Aloe. München: Kubon & Sagner Verlag (Die Welt der Slaven, 34). 7–8.

Josef Vintr, 1982: František Václav Mareš sexagenarius. Wiener Slavistisches Jahrbuch XXVIII. 145¬–50.

Prenosi

Objavljeno

2021-12-31

Kako citirati

Aloe, S. in Bidovec, M. (2021) „Sergio Bonazza (1938–2021)“, Slavistična revija, 69(4), str. 461–466. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3978 (Pridobljeno: 9 februar 2023).

Številka

Rubrike

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO