Ani Župančič, Opombe k III. knjigi Zbranega dela Otona Župančiča in še kaj

Avtorji

  • Alenka Župančič Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i1.4000

Literatura

Marja Boršnik, 1959: Petr Bezruč med Slovenci. Nova obzorja 12/1–2. 21–27.

Mirko Černič, 1954: Doživljaji in doživetja, Iz mariborskih spominov na Otona Župančiča. Obzorja. 131–42.

Tine Debeljak, 1944: Zbornik zimske pomoči. Dom in svet 56/2.

Janko Glazer, 1960: Pripombe k III. knjigi Župančiča. Nova obzorja 13/9–10. 466–73.

Juš Kozak, 1949: Maske. Ljubljana: DZS.

Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937.

P. A., 1943: Proč s slepomišenjem! Slovenec 20. 11. 1943.

Tone Perčič, 1991: Recepcija Danteja v prvi polovici 20. stoletja na Slovenskem. Slavistična revija 39/1. 29–52.

Dušan Pirjevec, 1955: Cukrarna, Prispevek k zgodovini slovenske Moderne. Socialistična misel 3. 147–61.

Oton Zupančič, 1899: Čaša opojnosti. Ljubljana: Schwentner.

Oton Zupančič, 1904: Čez plan. Ljubljana: Schwentner.

Alenka Župančič, 2015: Slavica (Ignacija), prezrta sestra Otona Župančiča. Kronika l63/2. 287–92.

Alenka Župančič, 2017: Poizkus rekonstrukcije pesmi Otona Župančiča. Slavistična revija 65/4. 669–78.

Alenka Župančič, 2018: Gospodična Cizara. Skrivni rokopisni list ljubljanskih licejk. Šolska kronika 27/1–2. 93–108.

Ani Župančič, 2019: Spomini na Otona. Ljubljana: Forma, 7.

Oton Župančič, 1920: V zarje Vidove. Ljubljana: Schwentner.

Oton Župančič, 1924: Veronika Deseniška. Tragedija v petih dejanjih. Ljubljana: Zvezna tiskarna in knjigarna.

Oton Župančič, 1926: Božična zdravica. Jutro 24. 12. 1926.

Oton Župančič, 1945: Zimzelen pod snegom. Ljubljana: DZS.

Oton Župančič, 1956–1992: Zbrano delo, 1.–12. knjiga. Ur. Joža Mahnič, Josip Vidmar. Ljubljana: DZS.

Oton Župančič, 1959: Zbrano delo, 3. knjiga. Ur. Dušan Pirjevec. Ljubljana: DZS.

Oton Župančič, 1961: O domovina. Ur. Dušan Pirjevec. Ljubljana: CZ.

Oton Župančič, 1963: Izbrane pesmi. Ur. Janko Glazer. Ljubljana: MK (Kondor).

Oton Župančič, 1978: Med ostrnicami. Ur. Joža Mahnič. Ljubljana: SM.

Oton Župančič, 2014: Izbrane pesmi. Ur. Ignacija Fridl. Ljubljana: MK.

Prenosi

Objavljeno

2022-04-08

Kako citirati

Župančič, A. (2022) „Ani Župančič, Opombe k III. knjigi Zbranega dela Otona Župančiča in še kaj“, Slavistična revija, 70(1), str. 67–76. doi: 10.57589/srl.v70i1.4000.

Številka

Rubrike

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO