»Dragi papa«, oče in sin v pesniškem opusu in zasebni korespondenci Alojza Gradnika

Avtorji

  • Ana Toroš Univerza v Novi Gorici, Raziskovalni center za humanistiko

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.4044

Ključne besede:

slovenska poezija, intimnost, Sergej Gradnik, Medana, Trst, Milan

Povzetek

Pričujoči prispevek se fokusira na področje intime, na relacijo med očetom in sinom v pesniškem opusu in korespondenci Alojza Gradnika. Ugotovili smo, da je pesniški svet Alojza Gradnika deloval predvsem v funkciji imaginarnega povezovanja s predniki po očetovi strani, dograjevanja tistega dela pesnikove intime, ki mu je bila v resničnem življenju odvzeta, manj je bila poezija prostor, v katerem se je zrcalila njegova vez s sinom in njegovimi dediči, saj je slednjo v izživel v resničnem življenju. V pesniškem svetu je tako Gradnik izgradil podobo očeta - kmeta, ki je tudi sicer zrcalila pesnikovo občudovanje očeta, njegove moralne trdnosti, delavnosti in skrbnosti. Obenem je Gradnik v poeziji izgradil podobo dedka, preko Ivana Gradnika, enega od voditeljev tolminskega punta.

Literatura

Marja Boršnik, 2008: Pogovori s pesnikom Alojzom Gradnikom. Zbrano delo Alojza Gradnika IV. Ur. Miran Hladnik, Tone Pretnar. Maribor: Litera. 253–484.

Miran Hladnik, 2008: Opombe. Zbrano delo Alojza Gradnika V. Ur. Miran Hladnik, Tone Pretnar. Maribor: Litera. 90, 561.

Alojz Gradnik, 2008: Zbrano delo Alojza Gradnika V. Ur. Miran Hladnik, Tone Pretnar. Maribor: Litera.

Guy B. Hammond, 1978: Transformations of the father image. Soundings: An Interdisciplinary Journal 61/2. 14567.

Milica Kacin Wohinz, Jože Pirjevec, 2000: Zgodovina Slovencev v Italiji 1866–2000. Ljubljana: Nova revija.

Katja Mihurko Poniž, 2020: »Ne bodi samo literat, ampak tudi prijatelj«: ženski in moški svetovi moderne v pismih, srečanjih in literaturi Ivana Cankarja in Zofke Kveder. Tržaški Cankar in naše branje. Ur. Marija Kostnapfel. Trst: Mladika, Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm. 155–71.

Katja Mihurko Poniž, 2022: Rodbina Kremenšek - Borštnik. Slovenski biografski almanah XIX. stoletja. Ur. Mateja Ratej. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC. 153–73.

Urška Perenič (ur.), 2010: Sončna ura: pisemska korespondenca Borisa Pahorja in Marije Žagar (1961-1996). Ljubljana: Slovenska matica.

Ana Toroš, 2013: O zemlja sladka: kamen, zrno, sok: Alojz Gradnik ter romanski in germanski svet. Ljubljana: Slovenska matica.

Ana Toroš, 2015: Alojz Gradnik and the Slovenian community in Italy from the second half of the twentieth century to the present. Slovene studies: journal of the Society for Slovene Studies 37/1/2. 25–44.

Ana Toroš, 2017: Cara Maria: Gradnikova pisma sestrični Marii Samer iz Trsta in njeni prevodi Gradnikove poezije. Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Ur. Aleksander Bjelčevič, Matija Ogrin, Urška Perenič. Ljubljana: FF (Obdobja). 235–42.

Franc Zadravec, 1999: Pesnik Alojz Gradnik (1882–1967). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Zapuščina Alojza Gradnika. Ms1398 IV, Korespondenca. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, Rokopisni oddelek.

Prenosi

Objavljeno

2022-11-20

Kako citirati

Toroš, A. (2022) „»Dragi papa«, oče in sin v pesniškem opusu in zasebni korespondenci Alojza Gradnika “, Slavistična revija, 70(3), str. 401–410. doi: 10.57589/srl.v70i3.4044.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE