Prispevki k slovnici slovenskih medmetov

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.4047

Ključne besede:

medmet, besedna vrsta, kategorialne lastnosti, konverzija

Povzetek

Članek skuša odgovoriti na tri sklope vprašanj. (1) Kaj je medmet, kakšne podvrste medmetov poznamo in kako jih uslovariti v eSSKJ? (2) Kakšni so medmeti in v katerih segmentnih in nadsegmentnih lastnostih se razlikujejo od preostalega besedja? Kakšna sta njihova pregibnost in besedotvorje? (3) Kaj so medmeti po izvoru?

Prenosi

Objavljeno

2022-11-20

Kako citirati

Snoj, M. (2022) „Prispevki k slovnici slovenskih medmetov“, Slavistična revija, 70(3), str. 237–253. doi: 10.57589/srl.v70i3.4047.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE