Slovar slovenskega knjižnega jezika – dinamika pomenskih sestavin

Avtorji

  • Ada Vidovič Muha Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4072

Ključne besede:

pomenska sestavina, leksem, endogeni leksem, leksikalni pomen, denotativni pomen

Povzetek

Osredja tematika razprave je vezana predvsem na vprašanja pomenskih sestavin kot tistih vsebinskih lastnosti leksema, ki definirajo leksikalni pomen. Kot take igrajo temeljno vlogo tako pri nastajanju večpomenskosti istega leksema kot pri vzpostavljanju pomenskega in izraznega razmerja med leksemi. Vgrajene so v sintagmatski in paradigmatski vidik jezikovnega sistema.

Literatura

Ada Vidovič Muha, 2013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Razprave FF).

Prenosi

Objavljeno

2022-12-31

Kako citirati

Vidovič Muha, A. (2022) „Slovar slovenskega knjižnega jezika – dinamika pomenskih sestavin“, Slavistična revija, 70(4), str. 433–442. doi: 10.57589/srl.v70i4.4072.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE