»Veleizdajnik« Podlimbarski in zaplenjeni Gospodin Franjo

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i3.4121

Ključne besede:

Fran Maselj, Slovenska matica, Avstro-Ogrska, prva svetovna vojna, politična cenzura

Povzetek

Fran Maselj - Podlimbarski je v Gospodinu Franju (1913) kritično naslikal razmere v okupirani Bosni. Roman je po začetku vojne ljubljansko sodstvo zaplenilo in odredilo uničenje naklade, češ da avtor hujska zoper avstrijsko oblast. Slovenska matica je bila razpuščena, njeno premoženje pa zaplenjeno. Hude sankcije so zadele tudi Maslja, ki je marca 1915 izgubil čin stotnika in je bil junija 1916 kot »veleizdajnik« izgnan v Pulkavo, kjer je umrl septembra 1917. Razprava analizira Masljevo tragično zgodbo in razloge za njegovo preganjanje.

Literatura

NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica, Ms 1052. Maselj, Fran: Zapuščina.

NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica, Ms 1911. Maselj, Fran: Ostalina.

***

Janez Cvirn, 2010: »Naj se vrne cenzura, ljubša bi nam bila«: avstrijsko tiskovno pravo in slovensko časopisje (1848–1914). Cenzurirano: zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes. Ur. Mateja Režek. Ljubljana: Nova revija. 13–44.

Monika Deželak Trojar, 2023: Linhartovo soočanje s cenzuro na dramskem in zgodovinopisnem področju. Slovenski literati in cesarska cenzura: izbrani primeri iz dolgega 19. stoletja. Ur. Marijan Dović. Ljubljana: ZRC SAZU. 33–61.

Marijan Dović, 2020: Slovenski literati in cesarska cenzura: izbrani primeri iz dolgega 19. stoletja. Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe. Ur. Luka Vidmar. Ljubljana: Založba ZRC. 243–84.

Marijan Dović, 2023: Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju: uvod. Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju. Ur. Marijan Dović. Ljubljana: ZRC SAZU. 11–30.

Fran Ilešič, 1917: Podlimbarski. Ljubljanski zvon 37/11–12. 600–3, 655–9.

Fran Ilešič, 1918: Podlimbarski. Označba njegove notranjosti in njegovega literarnega dela. Ljubljanski zvon 38/4–5. 261–6, 560–7.

Fran Ilešič [Dr. Fr. I.], 1922: Spomini na Podblimbarskega. Jutro 3/181. 3.

France Koblar, 1933: Maselj, Fran (1852–1917). Slovenska biografija. SAZU, ZRC SAZU, 2013. Na spletu.

Janez Kos, 1966. Roman Gospodin Franjo in razpust Slovenske matice. Kronika 14/1. 11–4.

Fran Maselj [Podlimbarski], 1908: Iz starih zapiskov. Ljubljanski zvon 28. 44–8, 107–12, 168–73, 232–7, 297–303, 364–8, 422–7, 486–9, 553–90, 618–23, 683–8, 729–34.

Fran Maselj [Podlimbarski], 1913: Gospodin Franjo. Ljubljana: Matica Slovenska.

Fran Maselj [Podlimbarski], 1915: Romarji. Slovan 13/3. 65–7. [Objavljene prazne strani.]

Fran Maselj [Jože Vesel], 1916: Rex Sodomae. Slovan 14/1–3. 17–22, 49–52, 75–9. [Nadaljevanje zaplenjeno.]

Fran Maselj, 1923: Fr. Maslja - Podlimbarskega zbranih spisov I. zvezek. Ur. Janko Šlebinger. Ljubljana: Tiskovna zadruga.

Fran Maselj, 1928: Fr. Maslja - Podlimbarskega zbranih spisov II. zvezek. Ur. Janko Šlebinger. Ljubljana: Tiskovna zadruga.

Fran Maselj, 1931: Fr. Maslja - Podlimbarskega zbranih spisov II. zvezek. 1. in 2. del. Ur. Janko Šlebinger. Ljubljana: Tiskovna zadruga.

Boris Orel, 1931: Trudni oficir in demonični diletant Franjo Maselj-Podlimbarski. Dom in svet 44/7–9. 393–400.

Janez Rotar, 1969: Politična in socialna misel Podlimbarskega. Ljubljana: Slovenska matica.

Petra Svoljšak, 2023: Avstrijska cenzura med prvo svetovno vojno: iz defenzive v ofenzivo. Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju. Ur. Marijan Dović. Ljubljana: ZRC SAZU. 435–48.

Janko Šlebinger, 1923: Uvod. Fr. Maslja - Podlimbarskega zbranih spisov I. zvezek. Ljubljana: Tiskovna zadruga. I–XXII.

Janko Šlebinger [Kapistran], 1927: Gospodin Franjo v prognanstvu. Ob 75 letnici rojstva Franja Maslja Podlimbarskega. Življenje in svet 1/46. 1091–4.

Janko Šlebinger, 1928: Uvod. Fr. Maslja - Podlimbarskega zbranih spisov II. zvezek. Ljubljana: Tiskovna zadruga. VII–XX.

Janko Šlebinger, 1931a: Uvod. Fr. Maslja - Podlimbarskega zbranih spisov IV. zvezek. Gospodin Franjo. 1. del. Ljubljana: Tiskovna zadruga. V–XX.

Janko Šlebinger, 1931b: Opombe. Fr. Maslja - Podlimbarskega zbranih spisov IV. zvezek. Gospodin Franjo. 2. del. Ljubljana: Tiskovna zadruga. 833–907.

Ivan Vrhovnik, 1922: Slava Podlimbarskemu! Narodnemu mučeniku Franu Maslju v spomin napisal Ivan Vrhovnik. Ljubljana: Šentpeterski podružnici Družbe sv. Cirila in Metoda.

Prenosi

Objavljeno

2023-11-10

Kako citirati

Dović, M. (2023) „»Veleizdajnik« Podlimbarski in zaplenjeni Gospodin Franjo“, Slavistična revija, 71(3), str. 225–240. doi: 10.57589/srl.v71i3.4121.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE