Literarni opus in nazori Josipa Stritarja med etiko in moralo

Avtorji

  • Tomo Virk Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i3.4127

Ključne besede:

Josip Stritar, estetski nazor, etika, morala, etična literarna veda

Povzetek

Članek si prizadeva raziskati opus Josipa Stritarja z gledišča etične literarne vede. Za ta namen analizira navzočnost etike in morale na področju tematike, pogledov na vlogo umetnika/ustvarjalca in nazorov o bistvu literarne umetnosti. Stritar je svoj opus prepredel z etičnimi temami; v zgodnejši fazi je pesniku/pisatelju predpisal izrazito etično držo in bistvo umetnosti videl v spodbujanju in dvigovanju človekove etične zavesti. V Stritarjevi zreli in pozni dobi se etična drža pisatelja in etično bistvo literature modificirata v duhu moralnosti in moraliziranja. Stritar ta premik zaznava, a ga kljub poskusom ne zmore ustrezno pojasniti.

Literatura

Kajetan Gantar, 2005: Uvod. Aristoteles: O pesniški umetnosti. Ljubljana: Študentska založba. 11−75.

Janko Kos, 2001: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Janko Kos, 2002: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: DZS.

Janko Kos, 2007: Slovenci in Evropa. Ljubljana: Študentska založba.

Anton Mahnič, 1889: Stritar pa Schopenhauer; Še nekaj o Stritarji v Schopenhauerji. Svetožalje, vsmiljenje, ljubezen. Rimski katolik 1. 362−70, 370−4.

Jože Pogačnik, 1963: Stritarjev literarni nazor. Ljubljana: Slovenska matica.

Jože Pogačnik, 1970: Zgodovina slovenskega slovstva IV. Realizem. Maribor: Založba Obzorja.

Jože Pogačnik, 1985: Josip Stritar. Ljubljana: Partizanska knjiga (Znameniti Slovenci).

Ivan Prijatelj, 1919: Josip Stritar. Stritarjeva antologija. Ur. Ivan Prijatelj. Ljubljana: Tiskovna zadruga. 1−85.

Ivan Prijatelj, 1962: Književnost mladoslovencev. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Rüdiger Safranski, 2009: Goethe und Schiller. Geschichte einer Freundschaft. München: Carl-Hanser Verlag.

Friedrich Schiller, 2003: O estetski vzgoji človeka. Prev. Štefan Vevar. Ljubljana: Študentska založba.

Anton Slodnjak, 1968: Zgodovina slovenskega slovstva I, II. Celovec, Drava.

Anton Stres, 1999: Etika ali Filozofija morale. Ljubljana: Družina.

Tomo Virk, 2018: Etični obrat v literarni vedi. Ljubljana: LUD Literatura.

Tomo Virk, 2021: Literatura in etika. Ljubljana: LUD Literatura.

Stritarjeva dela so navedena iz Zbranega dela, ki je izšlo v desetih zvezkih pri DZS v letih od 1953 do 1958 v uredništvu Franceta Koblarja; posamezni zvezki so navedeni z oznakami od ZD1 do ZD10.

Prenosi

Objavljeno

2023-11-10

Kako citirati

Virk, T. (2023) „Literarni opus in nazori Josipa Stritarja med etiko in moralo“, Slavistična revija, 71(3), str. 209–223. doi: 10.57589/srl.v71i3.4127.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE