Čehov v »zrcalih« Luka Percevala (na osnovi analize igre 3STRS)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i3.4128

Ključne besede:

Luk Perceval, 3STRS, Anton Čehov, Tri sestre, gledališče smrti, gledališče absurda

Povzetek

Namen prispevka je proučiti izvirnost uprizoritve drame Tri sestre Antona Pavloviča Čehova pri Luku Percevalu, izpostaviti povezave s poetiko Čehova in razkriti nekatere vzporednice s tradicijo evropskega gledališča dvajsetega stoletja, zlasti z gledališčem smrti Tadeusza Kantorja in gledališčem absurda. Posebna pozornost je namenjena prostorsko-časovnim značilnostim, semantiki novega naslova in uporabljenim tehnikam. Pri tem sta – ob upoštevanju kulturnega konteksta – uporabljeni primerjalna in intermedijska metoda. Percevalovo novo branje igre Čehova je v sozvočju s sodobnimi razmerami in stanjem človeštva (občutek osamljenosti, odtujenosti in absurdnosti obstoja ter bližajoče se globalne katastrofe).

Biografija avtorja

Ewa Sadzińska, Filološka fakulteta Univerze v Lodžu

Faculty of Philology                                                                                              

Department of Russian Literature and Culture

Literatura

Douwe Draaisma, 2008: The Nostalgia Factory. Groningen: Historische Uitgeverij.

Thomas Irmer, 2013: Luk Perseval. Theater und Ritual. Berlin: Alexander Verlag.

Justyna Nowicka, 2021: Luk Perceval o „Trzech siostrach” Czechowa, Tadeuszu Kantorze, Jerzym Grotowskim i… jodze. Na spletu.

Joyce Carol Oates, 1972: The edge of impossibility: tragic forms in literature. New York: Vanguard Press.

Krzysztof Pleśnarowicz (ur.), 2004: Tadeusz Kantor. Pisma. Tom 2. Teatr Śmierci. Teksty z lat 1975–1984. Wrocław: Ossolineum.

John Boynton Priestley, 1970: Anton Chekhov. London: International Textbook.

Próbując „3SIOSTRY” – wokół spektaklu Luka Percevala. Režiral Roman Pawłowski. Na spletu.

Donald Rayfield, 1975: Chekhov. The Evolution of his Art. London: Paul Elek.

Aliaksandr Raspapou, 2016: Александр Введенский и традиция абсурда. [Aleksandr Vvedenskij i trdicija absurda.] Poznań: Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu.

Luk Perceval. Osebna spletna stran. Na spletu.

Stary teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Na spletu.

TR Warszawa. Na spletu.

Виталий Виленкин, 1965: Вл. И. Немирович-Данченко ведет репетицию. «Три сестры» А. П. Чехова в постановке МХАТ 1940. Москва: Искусство.

[Vitalij Vilenkin, 1965: Vl. I. Nemirovič-Dančenko vedet repeticiju. «Tri sestry» A. P. Čehova v postanovke MHAT 1940. Moskva: Iskusstvo.]

Анастасия Долгошева, 2017: Йога с Персевалем. Санкт-Петербургские ведомости, 18. 10. 2017. Na spletu.

[Anastasija Dolgoševa, 2017: Joga s Persevalem. Sankt-Peterburgskie vedomosti, 18. 10. 2017. Na spletu.]

Татьяна Джурова, 2006: Дядя Ваня. Na spletu.

[Tat’jana Džurova, 2006: Djadja Vanja. Na spletu.]

Леонид Лучкин, 2013: Театр Люка Персеваля. Na spletu.

[Leonid Lučkin, 2013: Teatr Ljuka Persevalja. Na spletu.]

Татьяна Любимова, 1990: Комическое, его виды и жанры. Москва: Знание.

[Tat’jana Ljubimova. Komičeskoe, ego vidy i žanry. Moskva: Znanie.]

Марек Пенёнжек, 2008: Последние спектакли Тадеуша Кантора. Вопросы театра 1–2. 273–85.

[Marek Pieniążek, 2008: Poslednie spektakli Tadeusza Kantora. Voprosy teatra 1–2. 273–85.]

Анна Теплицкая, 2015: Чехов без тормозов: как современные режиссеры рубят сады и ловят чаек. Na spletu.

[Anna Teplickaja, 2015: Čehov bez tormozov: kak sovremennye režissery rubjat sady i lovjat čaek. Na spletu.]

Prenosi

Objavljeno

2023-11-10

Kako citirati

Sadzińska, E. in Szymańska, A. (2023) „Čehov v »zrcalih« Luka Percevala (na osnovi analize igre 3STRS)“, Slavistična revija, 71(3), str. 277–287. doi: 10.57589/srl.v71i3.4128.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE