Genološke i tematološke karakteristike peraških počašnica predmodernoga doba

Avtorji

  • Aleksandar Radoman Fakulteta za črnogorski jezik in književnost Cetinje

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v72i1.4153

Ključne besede:

Perast, Montenegrin oral poetry, drinking songs, Vuk Stefanović Karadžić, Nikola Burović

Povzetek

U ovome radu dat je osvrt na peraške počašnice, kao osobitu formu običajne lirike, koja po broju zapisanih tekstova predstavlja dominantni usmenoknjiževni žanr u okviru korpusa bokeljske usmenoknjiževne poezije predmodernoga doba. U radu je opisan korpus peraških zbirki nastalih od kraja XVII do tridesetih godina XIX vijeka u kojima se čuvaju počašnice, potom dat pregled dosadašnjih istraživanja te analiza genoloških i tematoloških karakteristika peraških počašnica.

Literatura

Izvori

Adnan Čirgić, Aleksandar Radoman, prir. 2022: Pjesmarice Joza Šilopija. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, prir. 2017c: Pjesmarica Nikole Burovića. Cetinje, Podgorica: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Sekretarijat za kulturu Glavnog grada.

Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, prir. 2018c: Pjesmarica Nikole Mazarovića. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, prir. 2019b: Pjesmarica Andrije Balovića. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, prir. 2022b: Peraške počašnice: antologija. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Literatura

Tomo Brajković, 1893: Peraški dijalekat. Zagreb: Tisak dioničke tiskare.

Pavao Butorac, 1999: Kulturna povijest grada Perasta. Perast: „Gospa od Škrpjela“.

Pavao Butorac, 2011: Kulturna povijest grada Perasta. Zagreb: Durieux.

Veselin Čajkanović, 1985: Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama. Beograd: Srpska književna zadruga.

Adnan Čirgić, 2009: Revizija podjele crnogorskih govora: Prilog Nikčevićevoj definiciji crnogorskoga naddijalekatskog sloja. Lingua Montenegrina 3. 253–66.

Aleksandar Čogurić, 2021: Muške počašnice u primorskim rukopisima – pjesmaricama – (Burović, Mazarović, Balović) – samo one koje pjevaju o odnosu mladića i đevojke. Lingua Montenegrina 27. 163–83.

Dionisije De Sarno-San Gjorgio, 1896: Uspomene iz Perasta. Narodne pjesme za pjevanje i klavir. Beograd: Izdanje G. M. Gjorića.

Jovan Erdeljanović, 1920: „Etničko srodstvo Bokelja i Crnogoraca“. Glas SKA XCVI (56). 1–78.

Hatidža Krnjević, 1986: Lirski istočnici. Iz istorije i poetike lirske narodne poezije. Beograd, Priština: BIGZ, Jedinstvo.

Š. Kulišić, P. Ž. Petrović, N. Pantelić, 1970: Srpski mitološki rećnik. Beograd: Nolit.

Vido Latković, 1982: Narodna književnost, I. Beograd: Naučna knjiga.

Živomir Mladenović, Vladan Nedić, prir. 1973: Srpske narodne pjesme iz neobjavljenih rukopisa Vuka Stef. Karadžića. Knjiga prva. Različne ženske pjesme. Beograd: Srpska akademija nauka i umjetnosti.

Vladan Nedić, 1976: O usmenom pesništvu. Beograd: Srpska književna zadruga.

Miroslav Pantić, prir. 1964: Narodne pesme u zapisima XV−XVIII veka. Antologija. Beograd: Prosveta.

Miroslav Pantić, 1961: Prepiska Srećka Vulovića i Valtazara Bogišića. Zbornik istorije književnosti 2. 203–31.

Radmila Pešić, Nada Milošević-Đorđević, 2007: Narodna književnost. Beograd: Trebnik.

Mato Pižurica, 1989: Jezik Andrije Zmajevića. Titograd: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.

Veljko Radojević, 1899: „Peraške počašnice“. Bosanska vila XIV/15–16. 215–16.

Aleksandar Radoman, 2022a: Književni kanon i crnogorska usmena književnost predvukovskoga doba. Lingua Montenegrina XV/2, 30. 153–88.

Aleksandar Radoman, 2022b: Usmena književnost Boke Kotorske do 1833. godine. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Crnogorski PEN centar.

Aleksandar Radoman, 2023: Bugarštice iz bokokotorskih rukopisa XVII–XVIII vijeka. Lingua Montenegrina XV/1, 31. 51–83.

Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, 2016: Izvještaj o proučavanju Zbornika Nikole Burovića iz Zbirke Baltazara Bogišića u Cavtatu. Lingua Montenegrina IX/2, 18. 279–309.

Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, 2017a: Izvještaj o proučavanju Pjesmarice Krsta Mazarovića iz Nadžupskoga arhiva u Parastu. Lingua Montenegrina X/1, 19. 283–318.

Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, 2017b: Izvještaj o proučavanju Pjesmarice Nikole Mazarovića iz Nadžupskoga arhiva u Parastu. Lingua Montenegrina X/2, 20. 511–32.

Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, 2018a: Izvještaj o istraživanju Pjesmarice Julija Balovića u Arhivu HAZU. Lingua Montenegrina XI/1, 21. 361–73.

Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, 2018b: Izvještaj o proučavanju pjesmarice Andrije Balovića iz Arhiva HAZU u Zagrebu. Lingua Montenegrina XI/2, 22. 309–22.

Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, 2021: Izvještaj o proučavanju pjesmarice Ivana Kolovića iz Arhiva HAZU u Zagrebu. Lingua Montenegrina XIV/1, 27. 447–60.

Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, prir. 2019a: Pjesmarica Julija Balovića. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, prir. 2020a: Pjesmarica Ivana Kolovića. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, prir. 2022a: Pjesmarice Ivana Antuna Nenadića. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, prir. 2020b: Pjesmarice Krsta Balovića. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Snežana Samardžija, 2007: Uvod u usmenu književnost. Beograd: Narodna knjiga, Alfa.

Vuk Stefanović Karadžić, 1965: Srpske narodne poslovice. Sabrana dela Vuka Karadžića, knj. IX. Beograd: Prosveta.

Vuk Stefanović Karadžić, 1975: Srpske narodne pjesme, knjiga prva, 1841. Sabrana dela Vuka Karadžića, knj. IV. Beograd: Prosveta.

Miodrag A. Vasiljević, 1965: Narodne melodije Crne Gore. Beograd: Naučno delo.

Marko Višić, 2019: Antologija stare helenske lirike. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Srećko Vulović, 1873: Popis narodnih bokeških spisatelja i njihovih dijela. Program C. K. Realnog i velikog gimnazija u Kotoru, za šk. god. 1872−73. 6–30.

Vuk O. Vrčević Rišnjanin, 1883: Tri glavne narodne svečanosti Božić, krsno ime i svadba. Pančevo: Naklada knjižare braće Jovanovića.

Mirjana Zavišin, 1979: Istorijski spomeni o počasnicama. Zbornik za slavistiku 17. 47–59.

Prenosi

Objavljeno

2024-05-09

Kako citirati

Radoman, A. (2024) „Genološke i tematološke karakteristike peraških počašnica predmodernoga doba“, Slavistična revija, 72(1), str. 15–32. doi: 10.57589/srl.v72i1.4153.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE