Slovensko slovstvo v Istri pred prvo svetovno vojno: opis slovenskega knjižnega fonda pri sv. Ani v Kopru

Avtorji

  • Diana Košir ZRS Koper, Inštitut za jezikoslovne študije

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v72i1.4158

Ključne besede:

frančiškani, knjižnica sv. Ane, p. Hijacint Repič, slovenski tisk, slovenika

Povzetek

Knjižni fond samostanske knjižnice sv. Ane je najbolj natančno popisan v inventarni knjigi Zbirnega centra knjižnic v Portorožu (1950–1953). Samostan, ki je pred 1. sv. vojno pripadal hrvaški provinci, je v svoji knjižnici hranil tudi slovenske tiske. Prispevek prinaša pregled in besedilnozvrstni opis slovenskih del v popisu, ki kažejo na to, da so koprski frančiškani liturgične in pastoralne dejavnosti opravljali tudi v slovenščini in tako gojili domačo besedo med slovenskimi verniki, obsežen nabor posvetnega strokovno-didaktičnega gradiva pa je bil namenjen jezikovni in splošni izobrazbi.

Literatura

SIKKP – Arhiv Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper: Inventarna knjiga ZC knjižnic v Portorožu; Fond Hijacint Repič.

PAK – Pokrajinski arhiv Koper: PAK, 165, R. Savnik; PAK, 328, fond Repič Anton, oče Hijacint; PAK, OLO 1948–1951.

Metod Benedik, 2016: Krščanstvo na Slovenskem v luči virov. Celje: Celjska Mohorjeva družba.

P. Regalat Čebulj, 1922: Janzenizem na Slovenskem in frančiškani: Inavguralna disertacija. Ljubljana: Frančiškanska provincija Slovenije.

Nina Ditmajer, 2018: Frančiškanska knjižnica in knjižnica šolskih sester v Mariboru. Časopis za zgodovino in narodopisje 89=54/3. 169–92. Tudi na spletu.

Matija Ogrin, 2020: Asketična ali meditativna proza slovenskega baroka. Jezik in slovstvo 65/3-4. 115–35. Tudi na spletu.

Ivan Kanič idr, 2011: Bibliotekarski terminološki slovar. Kamnik: Amebis, d. o. o. Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Na spletu.

Eva Kodrič-Dačić, 2002: Slovenika: strokovne novosti novega zakona o knjižničarstvu. Knjižnica 46/4. 65–85. Tudi na spletu.

Koledar Družbe svetega Mohora: za navadno leto … (1873–1991). Tudi na spletu.

Diana Košir, 2023a: Koprski frančiškan p. Hijacint Repič, zbiralec in pisec hagiografije. Hagiografija v luči sodobnih raziskav. Ur. Blanka Bošnjak. Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta. 319–36. Na spletu.

Diana Košir, 2023b: Kulturna in jezikovna dediščina Hijacinta Repiča, frančiškana pri sv. Ani v Kopru. Annales. Series Historia et Sociologia 33/3. 471–88. Tudi na spletu.

Janez Kramar, 1991: Narodna prebuja istrskih Slovencev. Koper: Založba Lipa.

Ivan Marković, 2001: Zbirni center knjižnic v Portorožu. Knjižnica 45/4. 105–15. Tudi na spletu.

Ignac Navernik, 2019: Skrb p. Hijacinta Repiča za cerkveno petje in glasbo. Pojoča lilija v vrtu svete Ane: Zapuščina patra Hijacinta Repiča OFM. Ur. Peter Štoka. Koper: Frančiškanski samostan sv. Ane. 32–82.

Viktor Papež, 2017: Regula beatissimi patris Francisci, a Sancta sede apostolica approbata, et confirmata, cum testamento eiusdem. Biseri Monaldove knjižnice. Ur. Peter Štoka. Koper: Frančiškanski samostan sv. Ane. 56–73.

Peter Štoka, 2017: Značilnosti samostanskih knjižnic manjših bratov v Kopru. Biseri Monaldove knjižnice. Ur. Peter Štoka. Koper: Frančiškanski samostan sv. Ane. 47–56.

Peter Štoka, 2019: Bibliografski opis inkunabul v frančiškanski knjižnici sv. Ane v Kopru. Pojoča lilija v vrtu svete Ane: zapuščina patra Hijacinta Repiča OFM. Ur. Peter Štoka. Koper: Frančiškanski samostan sv. Ane. 131–54.

Prenosi

Objavljeno

2024-05-09

Kako citirati

Košir, D. (2024) „Slovensko slovstvo v Istri pred prvo svetovno vojno: opis slovenskega knjižnega fonda pri sv. Ani v Kopru“, Slavistična revija, 72(1), str. 47–70. doi: 10.57589/srl.v72i1.4158.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE