Crnogorski toponimi građeni od anatomske leksike

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v72i2.4182

Ključne besede:

toponimi, anatomska leksika, imenovanje, crnogorska onomastika, crnogorski jezik

Povzetek

U radu se analiziraju crnogorski toponimi izvedeni prema anatomskoj leksici s ciljem utvrđivanja odnosa apelativne riječi i toponima. Utvrđena je veza morfologije ljudskoga tijela s morfologijom terena kao izvanjezički kontekst u kojemu se dešava imenovanje. Konstatovan je bogat fond anatomske leksike posvjedočen u različitim tipovima tvorbe u crnogorskoj onomastici. Metodološki osnov ovoga rada autori su potpunili analizom onomastičke građe u kontekstu opštecrnogorskih dijalekatskih i onomastičkih činjenica, zaključujući da su u imenovanju geografskih objekata dominantno korišćeni nazivi spoljnih djelova ljudskoga tijela.

Literatura

Rudolf Badjura, 1953: Ljudska geografija. Terensko izrazoslovje. Ljubljana: Državna

založba Slovenije.

Nedeljko Bogdanović, 2000: Anatomska leksika u makedonskoj geografskoj terminologiji. Južnoslovenski filolog 56. 125–30.

Adnan Čirgić, 2017: Dijalektologiju crnogorskoga jezika. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Adnan Čirgić, 2018: Natprirodna bića u tradicijskoj kulturi Crnogoraca. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Drago Ćupić, 1994: Složenice u bjelopavlićkoj mikrotoponimiji. VIII. Jugoslovenska onomastička konferencija i II. lingvistički skup Boškovićevi dani. Ur. Milosav Babović. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. 227−33.

Draško Došljak, 2020: Mikrotoponimija Šekulara. Lingua Montenegrina 25. 27–40.

Larisa Grčić-Simeunović, 2007: Suvremena toponimija K. O. Sušak. Čakavska rič 35/2. 349–77.

Jasna Hadžimejlić, 1987: Opis semantičkog modela toponimā. Književni jezik 16/3–4. 181–8.

Petar Krivokapić, Nada Drašković, 2021: Crnogorski jezik 1768−2020: bibliografija. Podgorica, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“.

Katarina Lozić-Knezović, Marina Marasović-Alujević, 2012: Toponimija mjesta Mravince. Folia onomastica Croatica 21. 121–46.

Katarina Lozić-Knezović, Marija Radostić, 2016: Toponimija naselja Gata. Lingua Montenegrina 18. 81–98.

Katarina Lozić-Knezović, 2019: Toponimija Kaštel Sućurca. U početku bijaše ime. Ur. Marina. Marasović-Alujević, Antonela Marić. Split: Filozofski fakultet u Splitu. 59–82.

Marina Marasović-Alujević, Katarina Lozić-Knezović, 2018: Toponimija otoka Drvenika i Ploče. Split: Filozofski fakultet.

Velimir Mihajlović, 1970: Anatomska leksika u srpskohrvatskoj onomastici. Zbornik za Filologiju i lingvistiku 13/2. 7–49.

Radomir Milović, 2015: Zavičajni onomastikon. Tragom toponimije i antroponimije Velimlja. Nikšić.

Mitar Pešikan, 1976: Značaj praćenja jezičkih elemenata koji se ponavljaju u mikrotoponimiji. Prva jugoslovenska onomastička konferencija. Ur. Janko Đonović. Titograd: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. 95–103.

Dragoljub Petrović, 1972: Mikrotoponimija gornjih Pješivaca i Broćanca. Prilozi proučavanju jezika 8. 47−70.

Dragoljub Petrović, 1988: Toponimija Kuča. Onomatološki prilozi 9. 1–165.

Milija Stanić, 1969: Uskočka toponimija. Onomastica jugoslavica 1. 66–77.

Petar Šimunović, 2002: Metaforičnost u toponimiji zadarsko-šibenskih otoka. Čakavska rič 30/1–2. 55–62.

Petar Šimunović, 2009: Uvod u hrvatsko imenoslovlje. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga.

Mara Tijanić-Vujović, 2018: Toponimija Župe pivske. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti.

Božidar Vidoeski, 1999: Geografska terminologija vo dijalektite na makedonskiot jazik. Skopje: MANU.

Domagoj Vidović, 2019: Pogled u toponimiju Kotorskoga zaljeva. Studia lexicographica 13. 97–122.

Domagoj Vidović, 2021: Toponimija Trebinjske šume i Površi. Folia onomastica Croatica 30. 167–217.

Dragomir Vujičić, 1976: Bogatstvo geografskih apelativa na području Jezerske visoravni. Prva jugoslovenska onomastička konferencija. Titograd: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. 25–31.

Novica Vujović, 2014: Prilog crnogorskoj onomastičkoj bibliografiji. Lingua Montenegrina 14. 3−25.

Novica Vujović, 2016: Apelativi u crnogorskoj toponimiji. Matica 65. 199–214.

Novica Vujović, 2019: Toponimi sela Vuči Do. Lingua Montenegrina 23. 356–66.

Novica Vujović, 2020: Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Novica Vujović, 2022a: Kolašinsko Lipovo u svijetlu toponima. Matica 91. 383–94.

Novica Vujović, 2022b: Toponimi kolašinskoga sela Lugovi. Lingua Montenegrina 30. 537−40.

Objavljeno

2024-07-08

Kako citirati

Vujović, N. in Drinčić, G. (2024) „Crnogorski toponimi građeni od anatomske leksike“, Slavistična revija, 72(2), str. 153–165. doi: 10.57589/srl.v72i2.4182.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE