Igra v igri kot intertekstualni in intermedialni pojav

  • Barbara OREL
Ključne besede: gledališče, intertekstualnost, medbesedilnost, intermedialnost, moderna drama, dekonstrukcija, play within a play, intertextuality, intermediality, modern drama, deconstruction

Povzetek

Članek uvršča igro v igri med eksplicitne (citatne) intertekstualne pojave in dokaže, da je bila dialoška struktura navajajočega in vanj vpletenega dramskega besedila v moderni drami uporabljena za dekonstruiranje klasične, v aristotelskih pravilih utemeljene zaprte dramske forme.
Objavljeno
2002-01-15
Kako citirati
OREL, B. (2002) „Igra v igri kot intertekstualni in intermedialni pojav“, Slavistična revija, 50(1), str. 103-117. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-1187163 (Pridobljeno: 27november2021).
Rubrike
RAZPRAVE