Ženska v meščanski prozi Iva Šorlija

  • Jožica ČEH
Ključne besede: slovenska književnost, literarne osebe, ženski liki, ženski tipi, meščanska proza, roman, avtobiografski roman, erotika, Slovene literature, female characters, bourgeois prose, eroticism, female types, novel, autobiographic novel

Povzetek

Razprava se ukvarja s Šorlijevim pogledom na žensko in z ženskimi liki v njegovi meščanski prozi, s katero je v slovenski književnosti nadaljeval Kersnikovo in Govekarjevo tematizacijo meščanskega erotike. Šorlijevi tipični ženski liki, kot so lahkožive ženske, spogledljivke, nezveste žene, prešuštnice, histerične ženske, so povezani z avtorjevo odločitvijo za tematizacijo meščanske erotike, pri tem je opaziti nekatere motivne sorodnosti z Maupassantovo prozo, ki jo je Ivo Šorli tudi prevajal. Podobno kot pri Maupassantu je tudi v Šorlijevi prozi iz prve polovice 20. stoletja zapisanih veliko moških predsodkov o ženski, ki jih je avtor poznal tudi iz nekaterih znanih filozofsko-psiholoških spisov o ženski.
Objavljeno
2006-02-15
Kako citirati
ČEH, J. (2006) „Ženska v meščanski prozi Iva Šorlija“, Slavistična revija, 54(2), str. 221-231. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-14748936 (Pridobljeno: 27november2021).
Rubrike
RAZPRAVE