Prekmurska publicistika 19. in prve polovice 20. stoletja – med knjižno normo in tradicijo

  • Marko JESENŠEK
Ključne besede: slovenščina, zgodovina jezika, publicistični jezik, Prekmurje, Slovene language, history of language, journalistic language

Povzetek

Prehod prekmurske knjižne norme v narečne okvire je predstavljen najprej v prvem prekmurskem časopisu Prijatel, v dvajsetem stoletju pa še v Marijinem listu, Kalendarju srca Jezusovega in Novinah - v prvih številkah ali letnikih je bila dosledno ohranjana tradicionalna knjižna prekmurska jezikovna podoba, nato pa je sledilo soočanje z novoslovenščino, opuščanje prekmurskih jezikovnih normativov, vdiranje narečnih elementov v publicistični jezik in, med obema vojnama, sprejetje enotne slovenske knjižne norme.
Objavljeno
2008-12-15
Kako citirati
JESENŠEK, M. (2008) „Prekmurska publicistika 19. in prve polovice 20. stoletja – med knjižno normo in tradicijo“, Slavistična revija, 56, str. 103-113. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-16131848 (Pridobljeno: 10julij2020).
Rubrike
RAZPRAVE