O prekmuskih mikrotoponimih

  • Mihaela KOLETNIK
Ključne besede: slovenščina, dialektologija, prekmurska narečna skupina, prekmurska narečja, toponimi, mikrotoponimi, Slovene language, dialectology, Pannonian dialect group, Prekmurian dialects, toponymes, microtoponymes
Objavljeno
2008-12-15
Kako citirati
KOLETNIK, M. (2008) „O prekmuskih mikrotoponimih“, Slavistična revija, 56, str. 84-86. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-16138248 (Pridobljeno: 10julij2020).
Rubrike
RAZPRAVE