Prevzete leksemske prvine in njihova besedotvorna zmožnost slovenščini

  • Irena STRAMLJIČ BREZNIK
Ključne besede: slovenščina, besedotvorje, tvorjenke, besedne družine, anglicizmi, Slovene language, derivational system, derivatives, word families, Anglicisms

Povzetek

Prispevek vzorčno prikazuje možnosti vraščanja anglicizmov v slovenski besedotvorni sistem na podlagi paberkovalno zbranega gradiva v netradicionalni in k afektaciji težeči uporabi jezika mladih na spletu ter pri ustvarjanju publicističnih priložnostnic.
Objavljeno
2008-12-15
Kako citirati
STRAMLJIČ BREZNIK, I. (2008) „Prevzete leksemske prvine in njihova besedotvorna zmožnost slovenščini“, Slavistična revija, 56, str. 158-160. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-16146952 (Pridobljeno: 10julij2020).
Rubrike
RAZPRAVE