Jezikovno-vedenjski vzorci opravičevanja v slovenščini

  • Mira Krajnc Ivič
Ključne besede: slovenščina, dvogovor, dvogovorno dejanje, tvorčeva namera, opravičevanje, diskurz, Slovene language, dialogue, dialogic act, author-s intent, apologizing, discourse

Povzetek

Prispevek skuša z zbranim gradivom o jezikovnih (in vedenjskih) vzorcih opravičevanja pokazati na večfunkcijskost dvogovornih dejanj kot eno od temeljnih predpostavk za ustvarjanje koherence v dvogovoru in tako opozoriti na neustrezno razumevanje opravičila kot dejanja s prevladujočo zgolj povezovalno funkcijo.
Objavljeno
2010-01-15
Kako citirati
Krajnc Ivič, M. (2010) „Jezikovno-vedenjski vzorci opravičevanja v slovenščini“, Slavistična revija, 58(1), str. 133-147. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-17504264 (Pridobljeno: 1oktober2020).
Rubrike
RAZPRAVE