Koncept konteksta v jezikoslovnih in diskurznih teorijah

  • Darinka Verdonik
Ključne besede: jezikoslovje, analiza diskurza, kontekst, linguistics, discourse analysis, context

Povzetek

V prispevku pregledamo, kako se je koncept konteksta razvijal po različnih področjihjezikoslovja in analize diskurza, ter kritično pretresemo opredelitev različnih teorij do tegavprašanja. Predstavljene poglede združimo v dve smeri, družbeno in kognitivno. V družbenousmerjenih teorijah analize diskurza ne razvijejo širše, splošno sprejete teorije konteksta in secelo izogibajo sami definiciji pojma kontekst, češ da je prekompleksen. V kognitivno usmerjenihteorijah najdemo bolj obširno izdelane definicije in teorije konteksta, vendar jim očitamovrsto pomanjkljivosti, da bi bile splošno veljavne.
Objavljeno
2013-04-15
Kako citirati
Verdonik, D. (2013) „Koncept konteksta v jezikoslovnih in diskurznih teorijah “, Slavistična revija, 61(4), str. 631-650. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-17578006 (Pridobljeno: 30november2021).
Rubrike
RAZPRAVE