Romansko-slovanske jezikovne interference: sosledica časov

Avtorji

  • Mitja SKUBIC

Ključne besede:

romanski jeziki, slovanski jeziki, romunščina, slovenščina, skladnja, negacija, oziralni zaimek, temporalnost

Povzetek

Prispevek ugotavlja odstopanja od veljavne norme v romanskih jezikih v treh skladenjskih pojavih, v sosledici časov, v rabi dvojne nikalnice, v sklonskih oblikah oziralnega zaimka, in sicer v romunščini ter v stičnih območjih slovanskega in romanskega sveta, razen romunščine danes samo še v Istri in v Julijski krajini. V obratni smeri pa ugotavlja taiste skladenjske kalke v slovenščini tega stičnega ali jezikovno mešanega ozemlja.

Prenosi

Objavljeno

2001-04-15

Kako citirati

SKUBIC, M. (2001) „Romansko-slovanske jezikovne interference: sosledica časov“, Slavistična revija, 49(4), str. 229–236. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-17767010 (Pridobljeno: 2 februar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE