Slovenski glavni števniki v luči teorije naravnosti

Avtorji

  • Janez OREŠNIK

Ključne besede:

slovenščina, naravnost, skladnja, obliko(skladnja), števnik, glavni števnik, Slovene language, naturalness, syntax, (morpho)syntax, numeral, cardinal numeral

Povzetek

V Sloveniji smo naravno skladnjo celovške šole razširili v "našo teorijo", ki preučuje vedenje (bolj ali manj) sopomenskih skladenjskih izrazov, tu imenovanih skladenjske dvojnice. Naša teorija je ponazorjena z nekaterimi oblikoslovnimi in (obliko)skladenjskimi vidiki slovenskih glavnih števnikov. Gradivo je razdeljeno na 7 "izpeljav" (katerih vsebina je navedena v angleškem povzetku sestavka).

Prenosi

Objavljeno

2001-04-15

Kako citirati

OREŠNIK, J. (2001) „Slovenski glavni števniki v luči teorije naravnosti“, Slavistična revija, 49(4), str. 237–246. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-17768802 (Pridobljeno: 22 junij 2024).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE