Slovenski glavni števniki v luči teorije naravnosti

  • Janez OREŠNIK
Ključne besede: slovenščina, naravnost, skladnja, obliko(skladnja), števnik, glavni števnik, Slovene language, naturalness, syntax, (morpho)syntax, numeral, cardinal numeral

Povzetek

V Sloveniji smo naravno skladnjo celovške šole razširili v "našo teorijo", ki preučuje vedenje (bolj ali manj) sopomenskih skladenjskih izrazov, tu imenovanih skladenjske dvojnice. Naša teorija je ponazorjena z nekaterimi oblikoslovnimi in (obliko)skladenjskimi vidiki slovenskih glavnih števnikov. Gradivo je razdeljeno na 7 "izpeljav" (katerih vsebina je navedena v angleškem povzetku sestavka).
Objavljeno
2001-04-15
Kako citirati
OREŠNIK, J. (2001) „Slovenski glavni števniki v luči teorije naravnosti“, Slavistična revija, 49(4), str. 237-246. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-17768802 (Pridobljeno: 7december2021).
Rubrike
RAZPRAVE