Hiazm v strukture slavjanskoj frazy: predposylki, funkcii i sledstvija

Avtorji

  • Boris Ju. NORMAN

Ključne besede:

slovanski jeziki, skladnja, hiazem, besedni red

Povzetek

V prispevku je obravnavan hiazem, tj. skladenjska zamenjava tipa Človek ne živi zato, da bi jedel, ampak je zato ,da bi živel, pogost v besednih igrah, aforizmih, pregovorih itd. Raziskane so nekatere posledice hiazma, npr. rahljanje povezav med določenimi skladenjskimi položaji in pomenskimi lastnostmi besed. Ob zgledih hiazma v nekaterih slovanskih jezikih (ruščini, bolgarščini, poljščini) je ponazarjena odvisnost tega prijema od jezikovnih zakonitosti posameznih jezikov (besedni red, obstajanje sklonov itd.).

Objavljeno

2001-04-15

Kako citirati

NORMAN, B. J. (2001) „Hiazm v strukture slavjanskoj frazy: predposylki, funkcii i sledstvija“, Slavistična revija, 49(4), str. 347–262. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-17769826 (Pridobljeno: 2 februar 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE