Oris zgodovine Slovanov

  • Sorin PALIGA
Ključne besede: Slovani, slovanski jeziki, satemska jezikovna skupina, zgodovinski pregledi, traško-slovanski stiki

Povzetek

Za preteklost Slovanov, ki se v zgodovinskih virih presenetljivo pojavijo v 6. st. n. š., obstajajo arheološki dokazi. Jezikoslovna analiza lahko v podporo prispeva pomembne podatke. Iz njih je mogoče povzeti, da Slovani predstavljajo satemsko jezikovno skupino med skrajno severnimi traškimi govorci (t. i. Costoboces), južno vejo Baltov ter germansko, iransko in uralsko (ugrofinsko) skupino. V kontekstu nesporno satemskega govora je mogoče prepoznati zgodnje romunske (praromunske), severnotraške, iranske in germanske vplive.
Objavljeno
2001-04-15
Kako citirati
PALIGA, S. (2001) „Oris zgodovine Slovanov“, Slavistična revija, 49(4), str. 327-349. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-17782626 (Pridobljeno: 30november2021).
Rubrike
RAZPRAVE