Razvoj koncepta funkcijske zvrstnosti v slovenskem jezikoslovju

  • Davorin Dukič
Ključne besede: slovenščina, funkcijska členjenost, funkcijske zvrsti, knjižni jezik, jezikoslovje, praški funkcionalizem, Slovene language, register variation, registers, literary language, Slovene linguistics, Prague functionalism

Povzetek

Prispevek obravnava odnos slovenskega jezikoslovja do pojava funkcijske jezikovne členjenosti, tradicionalno imenovanega funkcijska zvrstnost. Za identificiranje ključnih lastnosti razvoja teoretskih konceptov so analizirane jezikoslovne razprave oz. dela številnih avtorjev, ki so glede na čas nastanka danes klasične funkcijskozvrstne teorije ločene na tri kronološka obdobja. Ob koncu pregleda so predstavljene ugotovitve, vezane na značilnosti razlag funkcijske zvrstnosti, razvoja tozadevnega terminološkega aparata in klasifikacij funkcijskih zvrsti.
Objavljeno
2010-03-15
Kako citirati
Dukič, D. (2010) „Razvoj koncepta funkcijske zvrstnosti v slovenskem jezikoslovju“, Slavistična revija, 58(3), str. 311-334. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-1892563 (Pridobljeno: 3junij2020).
Rubrike
RAZPRAVE