Ekologizacija literarne vede in ekokritika

  • Jožica Čeh Steger
Ključne besede: ekološka kritika, literarna ekologija, kulturna ekologija, ekološka funkcija književnosti, ekofeminizem, ecocriticism, literary ecology, cultural ecology, ecological function of literature, ecofeminism

Povzetek

Ekokritika se je kot posebna disciplina literarne vede uveljavila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja najprej v anglo-ameriškem prostoru in nato razširila po evropskih ter azijskih državah. Po začetni omejenosti na preučevanje podob in posameznih žanrov narave je v svoje raziskovalno področje vključila različne teoretske koncepte narave, odnose med kulturo in naravo ter človekom in okoljem oziroma književnost v celoti ter pomembno prispevala k spoznanju, da je človek določen ne le z družbenimi razmerji, marveč v enaki meri tudi z naravnim okoljem. Prispevek se osredinja na razvoj ekokritike, njena predmetna področja, vprašanja v zvezi z ekološko funkcijo književnosti in na posamezne prvine ekokrotoške analize književnega besedila.
Objavljeno
2012-02-15
Kako citirati
Čeh StegerJ. (2012) „Ekologizacija literarne vede in ekokritika“, Slavistična revija, 60(2), str. 199-212. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-19293960 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE